Foto Bestuurders ondertekenen het Schone Lucht Akkoord (van rechts naar links: wethouder Den Haag; Liesbeth van Tongeren, wethouder Ede namens Foodvalley; Willemien Vreugedenhil, wethouder Mike van der Geld; ’s Hertogenbosch en Barbara Gullick van het Ministerie van IenW

Op 13 januari tekenden 36 gemeenten, negen provincies en het Rijk het Schone Lucht Akkoord. Met als gezamenlijke ambitie om een permanente verbetering van de luchtkwaliteit te realiseren. Het doel is om in 2030 minimaal 50% gezondheidswinst te realiseren. Gemeenten die het Akkoord nog niet hebben ondertekend kunnen ook nu nog toetreden. Lees hier een toelichting op het Akkoord.

Alleen als overheden samenwerken, kan de lucht in Nederland snel schoner worden.

Samenwerking is belangrijk. Luchtvervuiling houdt zich immers niet aan grenzen. Alleen als overheden samenwerken, kan de lucht in Nederland snel schoner worden. De deelnemers aan het Akkoord werken samen aan concrete maatregelen, aan innovatie en pilotprojecten en delen kennis en best practices.

Verschillende gemeenten hebben al aangegeven op korte termijn te willen deelnemen. Het is daarom de bedoeling op korte termijn een tweede ondertekenmoment te organiseren. Deelname aan het Akkoord staat open voor alle gemeenten en provincies die de doelen en afspraken uit het Schone Lucht Akkoord onderschrijven en die samen willen werken aan gezondere lucht voor iedereen.

Voor gemeenten geldt: Is er interesse in deelname aan het Schone Lucht Akkoord of heeft u vragen over het Akkoord of het proces? Laat het ons weten en mail naar schoneluchtakkoord@minienw.nl.

Deelname aan het Akkoord staat open voor alle gemeenten en provincies die de doelen en afspraken uit het Schone Lucht Akkoord onderschrijven.

Het Schone Lucht Akkoord ondertekenen?

Het kan nog!

Een paar weken na de officiële ondertekening van het Schone Lucht Akkoord zetten ook de gemeenten Breda, Deventer en Hendrik-Ido-Ambacht hun handtekening onder het akkoord. Blijf niet achter; neem contact met ons op om de handen ineen te slaan voor schone lucht.

Ondertekening SLA

Van links naar rechts: Paul de Beer, wethouder van Breda, ondertekende onlangs het Schone Lucht Akkoord. Op 29 januari jl. ondertekende wethouder Lafleur van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht het Schone Lucht Akkoord. Daarmee voegt hij zich bij meer dan 40 overheden die zich inzetten voor schone lucht. Op 4 februari voegde ook Deventer zich bij het Schone Lucht Akkoord. Wethouder Carlo Verhaar tekende namens het gemeentebestuur voor een schone lucht in Deventer, wat uiteindelijk bijdraagt aan een betere gezondheid en minder klachten voor mensen die er gevoelig voor zijn.

Deelnemers aan het Akkoord werken samen aan concrete maatregelen, innovaties en pilotprojecten en delen kennis en best practices.