Werkgevers staan voor de uitdaging te ondernemen in een 1,5-metersamenleving. Dit betekent continu schakelen en flexibel zijn. Tegelijkertijd biedt het kansen om bestaand beleid onder de loep te nemen en bepaalde nieuwe gewoonten te bestendigen zodat verduurzaming van de organisatie versneld wordt. Er zijn veel initiatieven en platformen waar informatie wordt gedeeld over die uitdagingen van nu, of juist een doorkijk bieden in het doorzetten van een bepaalde ingezette koers. Hieronder een overzicht. 

SAVE THE DATE Inspiratiesessie ‘Thuiswerken nu en straks’ met Ben Tiggelaar

29 april 12.30 – 16.00 uur

Hoe ondersteun je als werkgever jouw werknemers om effectief thuis te blijven werken? Welke kansen en uitdagingen brengt dit met zich mee? En hoe kan je hier als werkgever het beste mee omgaan? Hoe zou dat in de toekomst eruit kunnen zien? Al deze relevante vragen komen aan bod tijdens de inspiratiesessie ‘Thuiswerken nu en straks’. Met als gastspreker bestsellerauteur en internationaal spreker Dr. Ben Tiggelaar.

Meld je hier aan voor de inspiratiesessie!

een icoon over thuiswerken met een laptop en huis

Voorlichting Rijksoverheid over thuiswerken in coronatijd

De Rijksoverheid vraagt werkgevers hun personeel zo veel mogelijk te laten thuiswerken. Het is nog steeds een van de sterkste maatregelen tegen het verspreiden van het coronavirus. Lees hieronder verschillende publicaties van de Rijksoverheid over dit onderwerp

Icoon over afspraken maken

Effectief inrichten van thuiswerken: zowerkthet.nl

Op platform zowerkthet.nl hebben regionale werkgeversnetwerken de handen ineengeslagen om werkgevers zo goed en makkelijk mogelijk op weg te helpen bij mobiliteitsvraagstukken. Onder de kop ‘Maak het makkelijk’ zijn een aantal handige informatieve folders en infographics weergegeven over het inrichten van tijd- en plaatsonafhankelijk werken in de organisatie.  

Icoon route

Coalitie Anders Reizen: behoud van thuiswerken vraagt nieuwe kijk op werkstructuren

De coalitie Anders Reizen ontwikkelde onderstaande infographic waarin te zien is hoe nieuwe werkstructuren helpen bij het vasthouden van thuiswerken.

Terugkerende artikelen

Dit e-zine heeft een aantal terugkerende pagina's met belangrijke informatie. Hieronder staan ze opgesomd:

Dit magazine in de mail? Klik hier.