LeasePlan was één van de eerste organisaties in Nederland waarvan het personeelswagenpark overging naar 100% elektrisch. Welke bevindingen leverde dat op? En hoe heeft de organisatie die ingezet om ook klanten die stap te laten maken? 

In 2017 maakte LeasePlan bekend dat het oprichtingspartner werd van EV100, een wereldwijd initiatief met als doel de overgang naar elektrisch rijden in het bedrijfsleven te versnellen. Het was het eerste grote autoleasebedrijf dat zo’n beslissing nam.

"CO₂-reductie is één van de belangrijkste uitganspunten van het Klimaatakkoord. Dan is de conclusie snel getrokken dat wij – met bijna 1,9 miljoen leaseauto’s wereldwijd daarin een grote rol kunnen spelen", vertelt Corinne Vonk (LeasePlan Nederland, manager communicatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen).

Eigen wagenpark 100% elektrisch in 2019

LeasePlan gaf zichzelf de doelstelling dat in 2021 het eigen personeelswagenpark zoveel mogelijk emissievrij moest zijn. Vonk: “Dat gaat natuurlijk niet in alle landen van de één op de andere dag. Om zo’n transitie te maken is beschikbaarheid en van elektrische auto’s en een goede laadinfrastructuur noodzakelijk. Er is maatwerk nodig: een transitieplan dat past bij het stadium waarin het land zich bevindt.”

"Nederland beschikt al over goede laadinfrastructuur", zegt Vonk over de vergevorderde condities in Nederland voor elektrisch rijden. "De reisafstanden zijn hier relatief kort en LeasePlan Nederland nam als werkgever een aantal besluiten met als doel om de overstap in 2019 al te maken."

'Veel mensen hebben zorgen over of ze thuis wel kunnen laden. En als ze in de zomer met de auto naar Zuid-Frankrijk, Spanje, of Italië willen rijden? Wat dan? Het antwoord: het kan allemaal probleemloos.'

Bezwaren wegnemen

En dit lukte! Eind 2019 reed iedere collega van LeasePlan Nederland die over een leaseauto beschikte, elektrisch. Wat niet betekent dat er geen weerstand was. "Het heeft onze HR-directeur heel wat koffie gekost", zegt Vonk met een knipoog. "Je moet zorgen dat je collega’s op de juiste manier in het proces meeneemt. Met goede en duidelijke informatie, inloopsessies, maar ook door het bieden van de juiste faciliteiten. Zo heeft elke locatie van ons heeft een laadplein en laten we mensen proeven aan elektrisch rijden. Dat deden wij bij onze eigen collega’s, maar we zetten ook graag een aantal elektrische auto’s bij een klant neer, zodat mensen het kunnen uitproberen."

"De grootste zorg van mensen is hoever ze met hun elektrische auto komen", vertelt Jeroen Sunter (consultant, LeasePlan). Dat merkte hij bij collega’s van LeasePlan, maar ook bij de klanten die hij helpt om over te stappen op 100% elektrisch. Veel mensen hebben zorgen over of ze thuis wel kunnen laden. En als ze in de zomer met de auto naar Zuid-Frankrijk, Spanje, of Italië willen rijden? Wat dan? "Logische vragen, maar eigenlijk is op elke vraag het antwoord dat dit probleemloos kan", zegt Sunter.

LeasePlan verzorgde plaatsing van laadpalen bij collega’s thuis, of ondersteunde in de aanvraag van een publieke laadpaal bij gemeenten. "En voor collega’s, maar ook leaserijders van klanten bieden we een vakantieauto (brandstof), wanneer zij het niet zien zitten om in de zomervakantie met een elektrische auto een verre reis te maken. Vandaag de dag is het elektrisch reizen in Europa eigenlijk geen probleem meer. Ja, je moet vaker pauzeren om te laden (dat duurt tegenwoordig gemiddeld 20 – 40 minuten), maar dat maakt je reis ook veiliger." Een ander probleem dat LeasePlan zelf als echt ‘autobedrijf’ ondervond, was dat collega’s de keuze tussen verschillende typen auto’s beperkt vonden. Sunter: "Er zitten hier natuurlijk veel pure autofanaten, die keuze willen hebben uit allerlei typen auto’s. Maar met de jaren is aanbod van verschillende typen elektrische auto’s vergroot. En een elektrische auto die snel accelereert is goedkoper dan een benzineauto met die capaciteiten."

Ga het proberen!

"De effectiefste manier om mensen over te laten stappen op elektrisch rijden, is door ze het te laten proberen. We hebben bij niemand meegemaakt dat hij/zij na die proefperiode terug wilde naar een benzine- of dieselauto. En ook onze collega’s zonder leaseauto weten hoe het is om elektrisch te rijden. Want naast alle leaseauto’s werden ook onze deelauto’s 100% elektrisch. Dat leidde tot een toename van het gebruik van deeltauto’s door collega’s. Met deze stappen realiseerden we in 2019 het doel van 100% elektrisch. Alle geleerde lessen namen we mee en zetten we in bij het ondersteunen van klanten en hun leaserijders in de gewenste transitie naar elektrisch. Het werkt overtuigend als iemand van LeasePlan bij jou komt, met zijn elektrische auto en daar razend enthousiast over is."

Dat is ook de reden waarom LeasePlan Nederland, samen met een brede coalitie uit het bedrijfsleven, onlangs de oproep aan het nieuwe kabinet ondersteunde om in 2025 een EV-normering toe te passen. "Vanuit de overtuiging dat je nu al voor 100% elektrisch kunt kiezen en we samen de transitie naar emissievrije mobiliteit kunnen versnellen. Zo worden de Nederlandse klimaatdoelstellingen haalbaar."

Icoon gesprek
een icoon met thuiswerkelementen, een huis en laptop.

Vijf tips om je personeelswagenpark 100% elektrisch te krijgen

  • Begin tijdig met inzicht verschaffen: informatiepakketten, inloopsessies.
  • Bied medewerkers proefritten, zodat ze kunnen ervaren hoe het is om elektrisch te rijden.
  • Bied mensen, die een vakantie met elektrische auto nog niet aandurven, een ‘vakantieauto’ (brandstof) aan. De winst is dat ze de rest van het jaar wél elektrisch rijden.
  • Ondersteun medewerkers met laadmogelijkheden als ze die in hun buurt te weinig hebben.
  • Zorg voor een laadplein op de werklocaties.