Soms doen zich wijzigingen voor op het gebied van wet- en regelgeving rondom thuiswerken en woon-werkmobiliteit. In dit e-zine brengen we u hiervan op de hoogte.

Nieuw Belastingplan 2022

In het Belastingplan van 2022 is een fiscaal vrijgestelde thuiswerkvergoeding opgenomen. Het gaat om een bedrag van € 2,- per dag, belastingvrij, voor onder andere water, elektriciteit en koffie & thee. Deze vergoeding komt bovenop de al langer bestaande gerichte vrijstellingen voor arbovoorzieningen en ICT-middelen zoals een laptop en mobiele telefoon.

De nieuwe thuiswerkvergoeding heeft twee belangrijke consequenties. In de eerste plaats is het niet langer mogelijk om reiskosten te vergoeden voor de dagen waarop iemand thuiswerkt. Er worden dan namelijk ook geen reiskosten gemaakt. Daarnaast kan voor eenzelfde werkdag niet gelijktijdig de vrijstelling voor een thuiswerkkostenvergoeding als de vrijstelling voor een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer naar de vaste werkplek van toepassing zijn.

Om te voorkomen dat een dagadministratie moet worden bijgehouden over al dan niet thuiswerken, voorziet het voorstel in de mogelijkheid dat werkgever en werknemer aan het begin van het jaar een afspraak maken over de thuiswerkdagen en de reisdagen naar de vaste werkplek. Bijvoorbeeld gemiddeld 2 thuiswerkdagen per week en 3 reisdagen. Op deze onderlinge afspraak is dan de totale reis- en thuiswerkvergoeding te baseren. Afwijkingen door het jaar zijn binnen redelijkheid mogelijk.

Om thuiswerken een passende en vanzelfsprekende plek te geven in de organisatie is het werkgevers en werknemers aan te raden om zo snel mogelijk te beginnen met het maken van deze afspraken.

Icoon gesprek
een icoon met thuiswerkelementen, een huis en laptop.

CO₂-reductie werkgebonden personenmobiliteit

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de Rijksoverheid werkt aan de invoering per 2022 van een normerende regeling om negatieve klimaateffecten van werkgebonden personenmobiliteit (zakelijk verkeer en woon-werkverkeer) terug te dringen. Het concrete doel: reductie van CO₂-emissies door werkgebonden personenmobiliteit per 2030 met 1 Mton. Per 2050 is het doel om de uitstoot met 100 procent terug te brengen: nul CO₂-uitstoot van werkgebonden personenmobiliteit.  

Toen dit klimaatakkoord werd gesloten was het COVID-19 nog niet onder ons en werkten we nog massaal op locatie. Door de grote onzekerheden die COVID-19 met zich meebrengt en de grote impact die het heeft op mobiliteit, is de beoogde inwerkingtreding met een jaar opgeschoven naar 1 januari 2023. De doelen voor 2030 en 2050 staan uiteraard.

De normerende regeling gaat gelden voor werkgevers met 100 of meer werknemers. In totaal gaat het om ongeveer 8.000 werkgevers. De regels komen in hoofdstuk 18 van het Besluit activiteiten leefomgeving. Als de ministerraad heeft ingestemd, zal de normerende regeling in het eerste kwartaal van 2022 worden toegezonden aan de Eerste en Tweede Kamer voor de voorhang. Na instemming van de ministerraad met de voorstellen, zal nader worden gecommuniceerd, onder andere via dit e-zine, over de inhoud van de normerende regeling en de verplichtingen die eruit voortvloeien.