Nadat dit najaar langzaam maar zeker een hybride werkvorm leek te ontstaan, is het advies van het kabinet sinds 13 november om weer thuis te werken, tenzij het echt niet anders kan. Hoe zorgen we ervoor dat we, als de maatregelen op een zeker moment worden versoepeld, zo duurzaam mogelijk reizen en ons werkverkeer spreiden of mijden? Ook e-zine #8 staat weer bol van de praktische tips om dat te bereiken.

Het Rijk en hybride werken

Ook in dit nummer blijven we u voorzien van goede voorbeelden met betrekking tot hybride werken. We moeten snel kunnen schakelen. Hoe maakt het Rijk die omslag? Daarover spraken we Marieke van Wallenburg, directeur-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Hillie Beentjes, plaatsvervangend secretaris-generaal op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het ministerie van BZK gaat over de arbeidsvoorwaarden van het Rijk en het ministerie van IenW is ééń van de departementen waarmee wordt samengewerkt.

Rapport over reizen na COVID

Gaat het reizen voor werk en studie door COVID structureel veranderen? Eind oktober verscheen een rapport met die titel van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), een onafhankelijk orgaan dat kennis levert, dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) kan gebruiken bij mobiliteitsbeleid. Ongeveer de helft van degenen die tijdens COVID in enige mate thuis heeft gewerkt, geeft aan naar verwachting structureel meer thuis te gaan werken. Dat heeft een dempend effect op mobiliteit, maar wat is er nog meer nodig om een duurzaamheidsslag te maken op het gebied van mobiliteit?

The Hague Connected en de Fietsambassadeur

Ook leest u in deze editie een verhaal over Siemens, één van de grote werkgevers in Den Haag die zich in The Hague Connected inzet voor een schone en bereikbare stad. En Marcel van Beek van Schiphol Group vertelt hoe zijn bedrijf als fietsambassadeur probeert zoveel mogelijk werknemers per fiets naar Schiphol te laten komen. Zo blijft de luchthaven bereikbaar voor luchtvaartpassagiers.

100% elektrisch wagenpark

LeasePlan was één van de eerste organisaties waarvan het personeelswagenpark wereldwijd overging naar 100% elektrisch. Wat was daarvoor nodig en wat doen ze nu om hun klanten ook die stap te laten maken?

De verhalen bieden weer tal van praktijktips en kunnen u en uw organisatie inspireren om de stap te maken naar minder reisbewegingen en duurzamere mobiliteit. Want dat is wat we willen bereiken: duurzaam en comfortabel naar ons werk. Goed voor onze gezondheid én het klimaat.