Maandag met het OV naar werk, dinsdag met de fiets en de rest van de week met de leaseauto? Quion laat zien dat het kan – ook zonder problemen met administratie. De hypothecaire dienstverlener voor financiële organisaties werkt met een persoonlijk mobiliteitsbudget. Daarmee kunnen werknemers zelf bepalen hoe zij reizen en worden duurzame keuzes beloond.

Tot 2017 had Quion een traditioneel mobiliteitsbeleid: leaserijders ontvingen een vast bedrag voor een leaseauto, of kozen voor uitbetaling van dat bedrag. Het leidde niet altijd tot de meest duurzame keuze. Dat kan anders, dacht Esther Klüth, manager Facilitaire Zaken bij Quion. 'We kunnen op dit vlak veel kansen pakken om te verduurzamen. Sommige collega’s zijn daartoe intrinsiek gemotiveerd. Maar laten we heel eerlijk zijn: als mensen die intrinsieke motivatie niet hebben, dan gebeurt er niks. Daarom zijn we gaan kijken hoe we duurzaam gedrag kunnen belonen.'

Combinatie van vervoermiddelen

Voor de nieuwe aanpak werkt Quion samen met een aanbieder van mobiliteitsregelingen op maat. Medewerkers die in aanmerking komen voor een leaseauto ontvangen nog steeds een persoonlijk budget, maar kunnen dit in de nieuwe regeling naar eigen inzicht inzetten. Klüth legt uit: 'Met een vast budget kunnen collega’s nu zelf bepalen hoe zij reizen. Dat kan met een leaseauto, maar ook met het openbaar vervoer of met de fiets. Of een combinatie van vervoermiddelen.'

Waar zit dan het duurzame aspect van de regeling? 'Ook als iemand voor een leaseauto heeft gekozen, wordt hij gestimuleerd duurzame keuzes te maken. Wie zijn leaseauto een dag laat staan en bijvoorbeeld gaat carpoolen, ontvangt daarvoor een vergoeding. Het is een soort beloningssysteem voor de medewerker, met een financiële prikkel', aldus Klüth.

'Er ontstaat concurrentie via het mobiliteitsdashboard. Daarin kun je – geanonimiseerd – terugzien hoe duurzaam jij reist ten opzichte van je collega’s.'

Concurreren met collega's

Zo'n vijftig leaserijders binnen de Blauwtrust Groep, de holding waar Quion onder valt, rijden inmiddels met een speciaal kastje in hun leaseauto. Voor elke rit geven zij aan of ze zakelijk of privé rijden. Maar dat is niet de enige verandering. 'De samenstelling van ons wagenpark is veranderd. Veel collega’s rijden vol trots een elektrische of hybride auto. En er ontstaat concurrentie via het mobiliteitsdashboard. Daarin kun je – geanonimiseerd – terugzien hoe duurzaam jij reist ten opzichte van je collega’s.'

'Zo zie je de verschillende aspecten van gedragsverandering vormkrijgen. Intrinsieke motivatie, financiële prikkels én een beloning in de vorm van gemak. Collega’s kiezen nu de oplossing die voor hen het beste werkt.'

Icoon gesprek

Verduurzamingsslag

Inmiddels staat Quion aan de vooravond van een volgende verduurzamingsslag. 'In totaal werken er 850 mensen bij de Blauwtrust Groep. We willen voor die volledige groep een duurzame mobiliteitsregeling op poten zetten. We werken toe naar een app waarmee je een werkplek op kantoor kunt reserveren en tegelijkertijd kunt aangeven hoe je naar kantoor reist. Die app is dan bovendien gekoppeld aan onze salarisadministratie. Dat heeft nog best wat voeten in de aarde: de ontwikkeling is lastiger dan we dachten.'

Voor de huidige regeling viel dat alles mee, vertelt Klüth. 'Mobiliteitsbeleid is niet onze core business. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een partij die daarin wél gespecialiseerd is. Deze partij regelt de uitvoering van ons beleid – ook het fiscale aspect. Collega’s van de salarisadministratie ontvangen maandelijks alle informatie die ze nodig hebben. De uitdagingen zaten meer op het vlak van gedragsverandering. Die heeft tijd nodig. Maar na vijf jaar kunnen we zeggen: het werkt!'

een icoon met thuiswerkelementen, een huis en laptop.

Vijf tips voor een duurzame mobiliteitsaanpak

  • Betrek medewerkers bij de ontwikkeling van het nieuwe mobiliteitsbeleid. Zo creëer je draagvlak. Zorg voor duidelijke communicatie, ga in gesprek de ondernemingsraad en betrek early adaptors. 
  • Houd rekening met een flinke doorlooptijd. De invoering van nieuw beleid kost tijd: bij Quion zo’n anderhalf jaar.
  • Veel bedrijven doen mobiliteit ‘erbij’. Quion heeft een speciale functie gecreëerd om dit in goede banen te leiden: de mobiliteitscoördinator. Deze collega houdt ook de marktontwikkelingen bij en toetst het beleid hier jaarlijks aan.
  • Is mobiliteit niet jullie expertise is? Werk samen met een partij die daarin wel gespecialiseerd is.  
  • Ook na de invoering blijft er werk aan de winkel. Zorg dat er in deze fase collega’s beschikbaar zijn voor de uitvoering en beheersing van het project.