Vrijwel alle coronamaatregelen zijn opgeheven. De komende maanden zal blijken in hoeverre we hybride blijven werken. In deze editie van het e-zine lees je best practices van bedrijven die er alles aan doen om van hybride werken de standaard te maken. Daarnaast spraken we met organisaties die in de regio met elkaar op trekken om een oplossing te vinden voor mobiliteitsproblemen. Ook dat gaat gepaard met duurzaamheid, want hoe meer mensen voor kortere ritten de fiets of het openbaar vervoer pakken, hoe duurzamer we met z’n allen naar werk gaan.

Het ontwerpbesluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit is 19 april 2022 naar het parlement gezonden. Het ontwerpbesluit stelt werkgevers vanaf volgend jaar verplicht om gegevens aan te leveren over hun woon-werk en zakelijke verkeer van werknemers. Het concrete doel is 1 megaton (Mton) CO2-winst in 2030. Tot ongeveer eind mei ligt het bij de Eerste Kamer en Tweede Kamer. De stukken zijn hier te vinden: Voorhang wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit i.v.m. het beperken van emissies van kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit.

Quion laat zien dat duurzamer reizen zonder al te veel ‘gedoe’ mogelijk is. De hypothecaire dienstverlener voor financiële organisaties werkt met een persoonlijk mobiliteitsbudget. Daarmee kunnen collega’s zelf bepalen hoe zij reizen, dus met een leaseauto, maar ook met de fiets of het openbaar vervoer.

In de regio Eindhoven Noordwest ondertekenden ruim dertig organisaties in maart een bereikbaarheidsdeal. International School Eindhoven (ISE) is één van de ondertekenaars. Met leerlingen uit de hele regio, hebben zij dagelijks te maken met een verkeersopstopping. Hoe krijgen zij zo snel mogelijk voor elkaar dat hun doelgroep overstapt op duurzaam of collectief vervoer? En hoe gaat de Bereikbaarheidsdeal Eindhoven Noordwest hen daarbij helpen?

Bijna anderhalf jaar geleden spraken we ING over hun beleid rondom hybride werken. Toen was het coronavirus net een paar maanden aan de gang en vielen we van de ene in de andere lockdown. Hoe staat hun thuiswerkbeleid ervoor nu de maatregelen zijn opgeheven?

Hoe staat het er in de regio Eindhoven voor met MaaS? In een terugkerende column houden we u op de hoogte van de pilot die Brainport Development, ASML en de gemeente Eindhoven houden in de brainportregio. Afgelopen najaar is de MaaS-toepassing TURNN geïmplementeerd, een app om werknemers te stimuleren de auto te laten staan en voor duurzaam vervoer te kiezen. Peet van de Loo van ASML vertelt over de eerste gebruikerservaringen.

In de best practices krijgt u, zoals u van dit e-zine gewend bent, weer veel praktijktips, die u en uw organisatie kunnen helpen om de stap te zetten naar duurzame mobiliteit en een werkend hybride werken-beleid. Ook brengen onze Leestips je mogelijk verder op dit gebied.