door de lens

Dit artikel hoort bij: JenV Magazine 7

Biometrie versoepelt registratie asielzoekers

Tafelvoetbaltafel op het terrein van azc Luttelgeest

Tekst Cindy Wiltenburg
Foto Martijn Beekman

Migranten kunnen zich melden in hun asielzoekerscentrum met biometrie. Het is een van de innovaties waar het ministerie van Justitie en Veiligheid aan werkt. Een innovatie die ook buiten het ministerie opvalt, want het project ‘biometriesysteem voor de migratieketen’ is genomineerd voor de Computable Award 2019 in de categorie ict-project van het jaar bij de overheid.

Biometrie als aanvulling

De partners in de migratieketen maken gebruik van paspoorten bij de identificatie van asielzoekers. Het is daarbij heel belangrijk dat duidelijk wordt dat de persoon die asiel aanvraagt aantoonbaar ook de persoon is die hij of zij zegt te zijn. Daarom wordt, uiteraard binnen de wettelijk vastgestelde kaders, biometrie gebruik in aanvulling op de registratie via paspoortgegevens.

Volgens de jury van de award is de open source technologie die uiteindelijk leidde tot de sterke verbetering van het registratieproces een van de redenen dat het project genomineerd is. Daarnaast leverde een gewaagde en innovatieve manier van aanbesteden een besparing van 65 procent op.

Reurik Regelink, locatiemanager van het azc Luttelgeest, werkt een keer per week tijdens de wekelijkse melddag met het nieuwe biometriesysteem. De nominatie komt voor hem als een verrassing: “Wat een compliment! De nieuwe systematiek zorgt voor de asielzoekers voor een soepelere registratie met biometrie en het is nog voordeliger uitgepakt ook. Maar het was ons natuurlijk niet om een nominatie te doen; wij zijn er trots op dat we na jaren van testen en proberen een systeem hebben dat werkt. Het was al feest toen we een eerdere pilot in 2016 met een geslaagd resultaat konden afronden. Iets wat we met taart gevierd hebben. De nominatie voor dit JenV brede project is wat mij betreft de kers op die taart!”

Wat is biometrie en waarom gebruikt JenV het?

Biometrie is een techniek voor het vaststellen van iemands identiteit door het meten van fysieke of gedragskenmerken via vingerafdrukken, gezichts- of stemherkenning. Om processen die hier gebruik van maken te verbeteren is een gemeenschappelijke, innovatieve architectuur bedacht. Het project ‘biometrie in de migratieketen’ heeft gezorgd voor verbetering van de bestaande dienstverlening en biedt nu de mogelijkheid om nieuwe biometrische technologieën efficiënt te koppelen. Daarnaast biedt het betere monitoring- en analysemogelijkheden, zodat ketenpartners hun processen beter kunnen inrichten.

(artikel loopt door onder fotoserie)

Reurik Regelink met twee bewoners van azc Luttelgeest

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) voerden tussen 2005 en 2007 een gecombineerde meldplicht in voor asielzoekers die op een asielzoekerscentrum verblijven. In azc Luttelgeest moeten asielzoekers zich wekelijks melden om te verifiëren dat zij daadwerkelijk ‘in huis’ zijn.

Reurik Regelink, locatiemanager azc Luttelgeest

De meldplicht verloopt inmiddels door controle van het vreemdelingendocument in combinatie met het controleren van de vingerafdruk via een scan. Alleen bij een positieve melding kan de asielzoeker aanspraak maken op de Regeling Verstrekking Asielzoekers. Locatiemanager Reurik Regelink: “Dit contactmoment is belangrijk voor de voortgang van de asielprocedure en wij houden het graag persoonlijk. Door de huidige gecombineerde registratie houden we meer tijd over voor de mens en zijn we minder lang bezig met namen zoeken in lijstjes.”

Vingerafdruk scannen

Het systeem is zo opgezet dat discreet en nauwkeurig omgegaan wordt met persoonsgegevens van asielzoekers. Alleen de daartoe geautoriseerde ketenpartners kunnen de gegevens inzien.

Scanapparaat vingerafdrukken.

In gemiddeld zeventig procent van de gevallen is de gecombineerde biometrische registratie direct succesvol. De vingerscan poogt maximaal tien keer om de vingerafdruk correct te lezen. Als er dan nog geen positieve registratie is, vindt handmatige en visuele controle plaats.

Azc Luttelgeest

Een asielzoeker is niet verplicht mee te werken aan een vingerscan, maar als de biometrische gegevens opgeslagen zijn, in dit geval een taak van het AVIM, moeten ze natuurlijk wel overeenkomen met de gegevens op het pasje van de asielzoeker.

JenV wilde al langer een biometriesysteem in de migratieketen. De eerste pogingen werkten nog niet goed, herinnert Regelink zich. “Via de pilot bij ons in Luttelgeest hebben we stap voor stap ontrafeld waar de problemen zaten. Het was echt een speurtocht. Vervolgens heeft de vernieuwing van het centrale systeem ervoor gezorgd dat het melden nu gemiddeld 25 procent sneller gaat dan voorheen en ruim twintig procent meer meldingen slagen in één keer. Een aanzienlijke verbetering op de eerste proeven, toen gemiddeld niet meer dan vijftig procent van de meldingen via biometrie in één keer slaagde.”

Dat het project biometrie in de migratieketen een succes is geworden, is mede te danken aan samenwerking met betrokken afnemers en de leverancier van de biometrische matchingstechnologie (Idemia), de eigen ict-dienst – voor de exploitatie van het systeem – en de ICTU voor de ondersteuning bij de bouw van het hart ervan. Regelink: “Wij gebruiken de vingerafdruk als biometrisch gegeven en dat combineren we met het uitlezen van het vreemdelingendocument. Hiervoor hebben we een paslezer en een vingerscan. De meldapplicatie gebruikt het vreemdelingennummer uit het document om centraal te checken of er een match is tussen deze vingerafdruk en de geregistreerde vingerafdruk in het biometriesysteem van de migratieketen.”

Nog een kanshebber: Verwijzingsportaal Bankgegevens

Naast de biometrie heeft de jury van de Computable Award nog een tweede JenV-project op de lijst van genomineerde initiatieven gezet. Het gaat om het Verwijzingsportaal Bankgegevens. Volgens de jury ‘een uiterst complex project’ dat ‘echt een toegevoegde waarde voor onze maatschappij’ in zich heeft. Aan het portaal ligt het feit ten grondslag dat zeker tachtig procent van de gepleegde misdrijven in ons land een financiële oorsprong heeft. Denk aan fraude en terrorismefinanciering. Voorheen gebeurde het traceren van malafide geldstromen handmatig, wat tot wel zes weken kon duren. Met het portaal is diezelfde gelstroom in luttele seconden te achterhalen.

Azc Luttelgeest