Foto Phil Nijhuis

Programmateam Verbetertraject Huurtoeslag in gesprek met huurders

Op een frisse, zonnige ochtend verzamelt het programmateam van het Verbetertraject Huurtoeslag in mei bij buurthuis De Mussen in de Haagse Schilderswijk. Vandaag gaat het team in gesprek met huurders over de huurtoeslag. Het gesprek is een initiatief van het Verbetertraject Huurtoeslag. Woningcorporatie Haag Wonen heeft de ontmoeting in samenwerking met Aedes, de vereniging voor woningcorporaties, georganiseerd en mogelijk gemaakt.  

Verbetertraject Huurtoeslag

Voor veel Nederlandse huishoudens is huurtoeslag van essentieel belang om betaalbaar te kunnen wonen. Het Verbetertraject Huurtoeslag heeft de ambitie om de dienstverlening en de huurtoeslag voor burgers eenvoudiger, toegankelijker en begrijpelijker te maken. Door binnen het huidige stelsel verbeteringen te realiseren, worden burgers geholpen om optimaal, eerlijk en zorgenvrij  van huurtoeslag gebruik te maken. Zodat ze onbezorgd kunnen wonen en mee blijven doen in de maatschappij.

“Fijn om hier bij jullie als gast aanwezig te zijn”, trapt programmamanager Remco Onestinghel af. “Samen met onze collega’s van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn wij bezig met het inventariseren van verbetermaatregelen voor de huurtoeslag. We willen de dienstverlening verbeteren en de aanvraag gemakkelijker maken. We zijn benieuwd hoe jullie het aanvragen in de praktijk ervaren. Wij horen graag jullie ideeën voor verbetering en eventuele vragen. We komen hier om te luisteren naar jullie ervaringen en nemen jullie inzichten mee.”

Het systeem moet makkelijker

Ria Koppen is bestuurder bij Haag Wonen. Zij licht toe wat Haag Wonen als woningcorporatie doet in de wijken en wat de relatie is tussen hun werk en dat van de overheid: “Corporaties hebben de taak om de huur betaalbaar te houden. De overheid moet ervoor zorgen dat burgers die dat nodig hebben extra steun krijgen om rond te komen, zoals bijstand of huurtoeslag.”

Directeur Haag Wonen Susan van der Steen zegt: “Het vraagstuk is hoe dan ook ingewikkeld. Hoe het precies opgelost moet worden weten we niet, maar we willen graag dat het systeem van de huurtoeslag makkelijker wordt. Daarbij vinden we dat we rolzuiver moeten blijven: de corporatie zorgt voor betaalbare woningen, de overheid zorgt voor passende inkomens.”

Belangeloos actief in de wijk

Rabia en collega Houria van bewonersorganisatie De Paraplu zijn samen met zo’n zeventig vrijwilligers actief in de Schilderswijk. Zij zetten zich meerdere dagen per week belangeloos in voor mensen in de wijk. Mensen kloppen bij hen aan met vragen als: Hoe vraag ik huur- of zorgtoeslag aan? Wat moet ik doen tegen vocht en schimmel? Waar moet ik naar toe als ik ga scheiden en hoe kom ik in contact met school?

“Veel van de mensen die wij helpen kunnen niet of niet goed lezen. Of ze kunnen niet rekenen of spreken de Nederlandse taal niet. En als ze dat wel kunnen, begrijpen ze de brieven van de overheid niet. Vaak hebben ze geen computer. Wij helpen ze altijd en dat vergt geduld. Vaak vergeten ze bij een eerste afspraak de nodige documenten, zoals een identiteitsbewijs of een bankafschrift, mee te nemen. Dan moeten we een nieuwe afspraak maken. Maar uiteindelijk lukt het altijd”, vertelt Rabia.

Rabia geeft aan dat alles om vertrouwen draait. “Als er één schaap over de dam is, volgen er meer. Mensen kennen ons, weten ons te vinden en we staan elke dag in contact met elkaar. Wij maken tijd voor ze én spreken hun taal.”

“Vaak dekt de huurtoeslag een klein deel van de totale woonlasten. We moeten kijken naar het totaalplaatje: welke lasten heeft een persoon of een gezin naast de huur nog meer?”, zegt Hans van Rossen van Haag Wonen. Huurder Wilma Hoekstra woont in de wijk en vult aan: “Ik moet behalve mijn huur ook mijn zorgverzekering betalen, gas, water en licht. En alles wordt steeds duurder. Ook de huur.” Hans vervolgt: “Sommige mensen hebben lage huurkosten, maar wonen in een huis met energielabel F. En hebben dus alsnog torenhoge lasten. Onderaan de streep blijft er niets over. Alles is duurder geworden. Parallel daaraan zou je eigenlijk ook de AOW moeten verhogen.” Directeur Susan bevestigt dat de dure tijden impact hebben: “We zien als corporatie dat de betalingsachterstanden de laatste tijd oplopen. We zitten er bovenop en proberen tegelijk coulant te zijn naar huurders.”

Inge Groeneveld is directeur Businessontwikkeling bij Toeslagen: ”Wij beslissen niet over politiek of beleid, maar kunnen wel adviseren. Wij voeren uiteindelijk uit wat de politiek beslist. Jullie opmerkingen en vragen gaan we onderzoeken, want we leren veel door hier met jullie te zijn. Dit gesprek smaakt dan ook naar meer. Maar echte ontwikkelingen kosten tijd en dat vraagt om volhouden. Van alles wat we hier hebben gehoord, ga je komend jaar nog niks merken. Maar het is duidelijk dat we als overheid veel vaker naar buiten moeten om te luisteren en de dialoog aan te gaan.”

Echte eyeopeners

Programmamanager Remco blikt tevreden terug: ”Het was een heel waardevolle ontmoeting. Met voor mij een paar echte eyeopeners. Er is een grote groep mensen helemaal afhankelijk van hulp van anderen, die mensen lukt het niet huurtoeslag aan te vragen. Dat realiseer ik me nu pas echt. Voor hen is de overheid iets abstracts. Op afstand en onbereikbaar. Ook heb ik verbeterpunten gehoord waar we zelf nog niet aan gedacht hadden. En dit gesprek versterkt mijn motivatie om mijn werk te doen. Ik ga extra gemotiveerd aan de slag.”

Jan Jaap Nieboer is vanuit BZK verbonden aan het Verbetertraject Huurtoeslag en kijkt positief terug op de bijeenkomst: “Vanuit het ministerie spreken we meestal alleen met organisaties die de belangen van huurders vertegenwoordigen. Dit betreft dan meestal het beleid. Heel goed om ook van huurders praktische problematiek rond de huurtoeslag te horen. Dat helpt in het verbeteren van de huurtoeslag!”

Als medewerker van Toeslagen kan je op het intranet van DG Toeslagen meer lezen over het Verbetertraject Huurtoeslag