Leiderschap & Cultuur

Dit artikel hoort bij: Koers! 02

Ontwikkeldagen Vakmanschap naar werk en geweten

Foto Freek van den Bergh

“Het theaterstuk Salomonsoordeel verrijkt je met nieuwe perspectieven”

DG Toeslagen werkt hard aan het reguliere proces en de hersteloperatie. Dat vraagt om veel wendbaarheid van de medewerkers. Tegelijk ligt het verleden van de organisatie onder een vergrootglas en ook dat vraagt aandacht. Daarom is het belangrijk om af en toe samen stil te staan en terug te blikken, de dialoog aan te gaan, verbinding te zoeken en onderling kennis en ervaring uit te wisselen. 

In 2022 bezoeken alle medewerkers van DG Toeslagen de ontwikkeldagen Vakmanschap naar werk en geweten. Samen met andere activiteiten dragen deze dagen bij aan een cultuur die gericht is op dialoog en samenspel met anderen, zowel binnen als buiten de organisatie. In een klimaat waarin mensen met plezier werken aan de organisatieopgaven van DG Toeslagen.

Tijdens deze dagen ervaren medewerkers de interactieve theatervoorstelling Salomonsoordeel, die gebaseerd is op asielcasuïstiek van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Na afloop gaan ze met elkaar in gesprek over ervaringen in hun eigen werk en hoe ze daarmee omgaan. Zo leert de organisatie.  

Een aanvraag bij de IND kent enerzijds het perspectief van wet- en regelgeving en anderzijds dat van de burger en diens omstandigheden en belangen. Perspectieven die op gespannen voet kunnen staan met elkaar. Voor medewerkers van DG Toeslagen is deze casuïstiek relevant. Want ook zij maken afwegingen om tot een onderbouwde beslissing te komen. Als deelnemers aan de ontwikkeldagen ervaren zij welke rol(len) (onbewuste) aannames, overtuigingen en denkpatronen kunnen spelen in de interactie met een ander. De voorstelling maakt voor hen inzichtelijk dat je elk vraagstuk en dilemma op verschillende manieren kunt bekijken. En dat je er op diverse manieren mee kunt omgaan.

De voorstelling Salomonsoordeel is gemaakt door theatermaker Ilay den Boer. Ilay heeft om onderzoek te doen naar asielprocedures een aantal maanden bij de IND gewerkt als hoor- en beslisambtenaar. Hij interviewde mensen die asiel aanvroegen in Nederland en was bevoegd om over hun aanvragen te beslissen. “Ik heb moeten balanceren tussen humane keuzes en wet- en regelgeving bij de IND”, aldus Ilay.

Tijdens zijn werk bij de IND ontdekte Ilay dat persoonlijke kennis over iemand bij hem leidde tot een ander besluit dan hij zou nemen enkel gebaseerd op een dossier. Na zijn ervaringen bij de IND maakte hij samen met een vluchteling en een immigratieambtenaar deze voorstelling over wie in Nederland mag blijven en wie niet.

Ilay: “Hoe kan het zijn dat ik twee verschillende perspectieven op een en dezelfde persoon heb? Dat vroeg ik mij af. Dit theaterstuk is geen klassieke voorstelling geworden. Het stuk is intrigerend, confronterend en houdt je een spiegel voor. Waar halen wij de wijsheid vandaan om beslissingen te nemen over het leven van andere mensen? Je bent geen toeschouwer, maar deelnemer die onderdeel wordt van een live documentaire over de zoektocht naar antwoorden op die vraag.”

Inmiddels hebben ruim 300 medewerkers en managers deelgenomen aan de ontwikkeldagen. En hebben zij hier diverse indrukken aan overgehouden. In reflectiesessies krijgen medewerkers na afloop van de voorstelling de kans om onder begeleiding samen in kleine groepjes te reflecteren over het huidige en het gewenste samenspel met elkaar en met anderen. De parallellen tussen IND en Toeslagen bieden daarvoor voldoende aanknopingspunten. Een begeleider merkt op: “De meeste medewerkers vonden het super waardevol en een mooie manier om zo met elkaar in gesprek te gaan.”
 

In onderstaande video geven medewerkers hun reactie op de voorstelling.

Als medewerker van Toeslagen kan je op het intranet van DG Toeslagen meer lezen over het programma Leiderschap & Cultuur en de ontwikkeldagen. Kun je daar niet bij of wil je contact? Stuur dan een mailtje aan samenspel@toeslagen.nl