Tekst NCTV

Eerste internationale bijeenkomst van de nieuwe NCTV, Pieter Jaap Aalbersberg

Radicalization is unhappiness that is hijacked by ideologies’, aldus een van de counterparts van de kersverse Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), Pieter Jaap Aalbersberg. Tijdens deze bijeenkomst waren vele andere counterparts van de NCTV aanwezig met als doel om kennis en ervaringen uit te wisselen over de grote consequenties die deze ‘unhappinesskan hebben: gewelddadig extremisme en terrorisme. Ook was deze bijeenkomst bedoeld voor het opbouwen van een internationaal netwerk van coördinatoren verantwoordelijk voor het implementeren van contraterrorisme maatregelen op nationaal niveau. De NCTV zat deze bijeenkomst voor met GCTF-covoorzitter Marokko en de bijeenkomst was het vervolg op de succesvolle pilot in Abu Dhabi vorig jaar. Dit jaar werd het voor het eerst als onderdeel van de halfjaarlijkse Coordinating Committee (CoCo) van het Global Counterterrorism Forum (GCTF) in nauwe samenwerking tussen BZ en NCTV georganiseerd.

Terrorisme bestrijden doe je niet alleen

Deze bijeenkomst was een uitstekende gelegenheid voor de NCTV om zichzelf voor het eerst te presenteren aan zijn internationale collega’s en met hen, samen met speciaal vertegenwoordiger Terrorisme Huib Mijnarends (BZ), over vraagstukken in terrorismebestrijding te spreken. Tijdens de gebeurtenissen in Utrecht op 18 maart kwam dit internationale netwerk gelijk van pas doordat collega’s in de buurlanden direct de NCTV konden benaderen over mogelijke consequenties in hun eigen land.

Internationale ontwikkelingen hebben lokale impact

Lokale, nationale en internationale ontwikkelingen zijn niet los van elkaar te zien. Dit kwam vooral tot uiting tijdens de eerste sessie. Hier schetsten alle aanwezigen het dreigingsbeeld in hun land dat nauw samenhangt met de internationale ontwikkelingen, zoals de val van het kalifaat en de heroriëntatie van ISIS naar meer guerrilla-tactieken. Veel landen hebben te maken met dezelfde nationale uitdagingen, zoals de problematiek van foreign terrorist fighters, de aanpak van re-integratie en de-radicalisering tijdens en na detentie, terroristische content online en het gevaar dat uitgaat van rechts-extremisme. De actualiteitswaarde van dit laatste werd de volgende dag onderstreept met de verschrikkelijke aanslag in Christchurch.

Samen het wiel uitvinden

Er werden volop ervaringen gedeeld over maatregelen die landen hebben genomen tegen radicalisering en terrorisme, online en offline. De presentatie van de gemeente Arnhem over hun ervaringen met de arrestaties van verschillende terrorismeverdachten werd goed ontvangen. Twee adviseurs van de burgemeester legden uit wat goed ging en wat leerpunten zijn in de informatie-uitwisseling tussen betrokken instanties die vooraf gaat aan zo’n interventie.

Toekomst

Achteraf kwamen er veel positieve reacties van landen waaruit de behoefte blijkt aan een vervolg met de nationale coördinatoren. Een uiterst geslaagd internationaal optreden dan ook van de nieuwe NCTV.