Tekst Annelou Aartsen
Foto Mensen met een Missie

Eenieder is vrij om zijn of haar religieuze of levensbeschouwelijke keuze te maken. Hieronder valt ook het recht om niet te geloven of om van levensovertuiging te veranderen. Dat dit nog niet overal vanzelfsprekend is, blijkt uit de religieuze intolerantie die op vele plekken in de wereld aan de orde van de dag is.

Leestijd: 2 minuten

Polarisatie in Mombasa

Zo ook in de kuststreek Mombassa, Kenia. Een regio waar de werkgelegenheid laag is en armoede heerst. Moslims zijn er, in tegenstelling tot de rest van het land, de meerderheid. De jonge moslimbevolking is veelal laag opgeleid en wantrouwt de overwegend christelijke politiemacht. Dit resulteert in spanningen waar de terroristische organisatie Al-Shabaab op inspeelt door christenen de schuld te geven van de werkloosheid en armoede binnen de moslimgemeenschap.  

Dialoog om vertrouwen te vergroten

Om religieuze tolerantie te stimuleren en rekrutering van jongeren door Al-Shaabab te voorkomen steunt Nederland in Kenia het werk van Mensen met een Missie: een organisatie die zich wereldwijd inzet voor vrede en verzoening. In Kenia werkt Mensen met een Missie samen met het Kenya Community Support Centre (KECOSCE) en de Inter-Religious Council of Kenya om de kloof tussen de overwegend christelijke politiemacht en de moslimgemeenschap tegen te gaan. In samenwerking met lokale jongeren-, vrouwen- en religieuze leiders creëren ze onderling vertrouwen tussen christenen en moslims en de politie en jongeren. Bijvoorbeeld door dialoog tussen jongeren en de lokale politie te stimuleren.

Minister Blok virtueel in gesprek met religieuze leiders uit Kenia
minister Blok op bezoek bij Mensen met een Missie Aad Meijer - BZ

Samen sterk tegen radicalisering

Tegelijkertijd overbruggen christenen en moslims hun verschillen door samen te werken aan hun gemeenschappelijke belang: veiligheid. Een aspect dat ook aanbod kwam tijdens het recente bezoek van minister Blok aan Mensen met een Missie. In virtueel gesprek met een religieus leider, vrouwenleider en jongerenleider in Mombassa benadrukte vrouwenleider Shamsa Fadhil dat vrouwen ongeacht hun religieuze achtergrond geconfronteerd worden met dezelfde problemen, zoals radicalisering.

Om radicalisering tegen te gaan en interreligieuze tolerantie te stimuleren is o.a. het Women of Faith Network – bestaande uit een zestigtal vrouwelijke religieus leiders van verschillende religieuze instanties – opgericht. Naast preventie van radicalisering is dit netwerk actief op het terrein van religie en vrouwenrechten, zo spreken ze onder andere op lokale radiostations om bewustwording over deze thema’s te vergroten. Met steun van Nederland werkt Mensen met een Missie samen met deze lokale leiders en partners om wederzijds begrip te creëren en op de lange termijn bij te dragen aan mensenrechten, vrede en veiligheid in plekken zoals Mombassa. Respect voor mensenrechten elders leidt immers tot meer veiligheid, stabiliteit, welvaart en duurzame ontwikkeling om ons heen.