Tekst Sander Grip
Foto Bart van Vliet

WBSO en RDA voor 23.000 bedrijven

Om innovaties bij bedrijven te stimuleren, heeft EZ onder meer twee fiscale regelingen in huis: de WBSO (in 1994 gestart als de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk) en RDA (Research en development aftrek uit 2012). Samenvoeging moet deze regelingen voor ondernemers effectiever en laagdrempeliger maken. Robert Schaart (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO.nl) en Jeroen Doorman (EZ) zijn er trots op dat zij een beter werkbare praktijk voor ondernemers kunnen realiseren.

Robert Schaart
Robert Schaart is senior adviseur bij RVO.nl. 'Wij voeren de regelingen uit die EZ in het leven roept. Wij zien in de praktijk hoe deze werken en kunnen onze ervaring inzetten om samen met EZ regels te verbeteren als dat nodig is.'
Jeroen Doorman
Jeroen Doorman is senior beleidsmedewerker bij EZ. 'Financiën heeft ook een rol. Het is een boeiend proces daar samen uit te komen. Ons voordeel: wij hebben goede contacten met het bedrijfsleven en weten wat speelt in de praktijk.'

Zowel de WBSO als de RDA stimuleren innovatieonderzoek in Nederland. De WBSO dekt loonkosten, te verrekenen via de loonbelasting. De RDA dekt de overige kosten, aftrekbaar van de winstbelasting. 'Maar maakt een bedrijf geen winst, dan is er geen aftrek', stelt Schaart. 'Je kunt deze RDA-aftrek wel oppotten tot je weer winst maakt, maar op dit punt knelt de schoen toch.' Doorman vult aan: 'Zeker is het lastig voor startende bedrijven: zij richten zich sterk op investeren en maken in de opstartfase vaak nog geen winst.'

Eén maatregel

Dus wil EZ de regelingen in het nieuwe Belastingplan integreren. Schaart: 'Zo ontstaat er 1 maatregel waarbij het voordeel aftrekbaar is via loonbelasting. Zo kan de ondernemer maandelijks verrekenen.' Doorman: 'Door zekerheid van verrekening via de loonheffing kunnen R&D-afdelingen beter plannen met het belastingvoordeel. En minder belastingmaatregelen betekent lagere administratieve druk bij bedrijfsleven en overheid.'

'Zo gemakkelijk als het klinkt is het niet'

Snel schakelen

Zo gemakkelijk als het klinkt, zo eenvoudig is de praktijk niet: het is voor het eerst dat overige kosten verrekend worden via de loonbelasting. Bovendien, vertelt Doorman: 'Een belastingmaatregel is maar 1 keer per jaar aan te passen, bij het opstellen van het Belastingplan. Dat is vaak een periode waarin je snel moet schakelen. Dat lukt omdat EZ en RVO.nl op elkaar ingespeeld zijn. We kennen de politieke besluitvorming en de praktijk van het bedrijfsleven. Omdat we de materie vanuit deze twee perspectieven kennen, levert dat goede input voor Financiën op.'

'Geen winst, geen aftrek. Daar knelt de schoen'

Jeroen Doorman (l) en Robert Schaart (r)

Uitdaging

De nieuwe regeling moet op 1 januari 2016 ingaan. Met een brief aan de Tweede Kamer voor het zomerreces en de geplande goedkeuring van het Belastingplan in de Eerste Kamer in december, is dit haalbaar. Schaart: 'Maar de aanvragen voor 2016 moeten eind november ingediend zijn.' Dus werkt RVO.nl nu al aan de systeemaanpassingen om de regeling uit te voeren.

'Verbouwen terwijl de verkoop doorgaat'

Verbouwen terwijl de verkoop doorgaat, heet dat. En de heren gaan ervan uit dat het nieuwe product in januari ook echt in de schappen ligt. Dus gaan ze deze uitdaging graag aan: 'We werken aan een beter instrument, een ontwikkeling die bedrijven steunen. We willen innoverend Nederland zo snel en zo goed mogelijk bedienen.'

Vernieuwen

Beide heren zijn trots dat zij aan deze vernieuwing van de fiscale innovatieregelingen werken. Doorman: 'WBSO en RDA staan open voor alle sectoren en bedrijven die willen innoveren. Ondernemers kijken zelf waar de kansen voor hen liggen. Ik vind het mooi dat wij hen daarbij kunnen helpen.' Schaart: 'Jaarlijks maken zo’n 23.000 bedrijven gebruik van de regelingen. Het voelt goed dat we voor deze innovatieve bedrijven de regelingen vereenvoudigen, zo helpen we gericht met hun zoektocht naar vernieuwing.'

Lees meer over WBSO en RDA.
Lees wat EZ doet voor Ondernemersklimaat en innovatie.