Gebruik de Expertkaart

Dat duurzaamheid steeds meer onderdeel wordt van ons dagelijks werk, betekent niet dat het ook altijd vanzelfsprekend is hoe je dat aanpakt. Sommige IenW-collega’s hebben veel kennis en ervaring met verduurzaming in de praktijk, zoals circulaire bedrijfsvoering of duurzame mobiliteit. Deze experts kunnen anderen helpen met duurzaamheidsvragen die ze in hun werk tegenkomen. De Expertkaart bevat de contactgegevens van tientallen experts en hun expertise. Handig als je zelf een duurzaamheidsvraag hebt. In dit artikel stellen we er vier aan je voor.

De expert circulariteit in de GWW-sector

Portret van Boukje van Reijn
Boukje van Reijn: "Denk vooraf goed na of het echt nodig is om iets nieuws te maken of iets te vervangen." Foto: Josje Deekens

Boukje van Reijn is expert circulariteit in de GWW-sector. Ze ziet een belangrijke rol voor beleid: "Uiteindelijk halen we onze duurzaamheidsdoelstellingen alleen als de hele keten, dus van grondstofwinning tot en met beheer, circulair is en daar hebben we beleid heel hard bij nodig. Beleid en wetgeving moeten circulair werken ondersteunen en dat is nog niet altijd het geval. Het systeem is nog veelal gericht op hoe we het altijd gedaan hebben. Dat moet nog veranderen."

Een tip die Boukje meegeeft is om vooraf goed na te denken of het echt nodig is om iets nieuws bouwen: "De hoogste strategie van de circulaire economie is preventie: is het echt nodig om iets nieuws te maken of iets te vervangen?" Een andere tip: "Laat je inspireren door de voorbeelden die er al zijn, zoals de factsheets van projecten die je aanzetten om anders te gaan denken."

De expert klimaatadaptatie

Portret van Pieter den Besten
Pieter den Besten: "Vraag jezelf af of de oplossing waar je aan werkt over 50 of 100 jaar nog steeds functioneert bij een veranderend klimaat." Foto: Josje Deekens

Pieter den Besten houdt zich als expert klimaatadaptatie bezig met het toekomstbestendig maken van het IenW-handelen bij een grilliger klimaat: "Het klassieke beeld is dat Nederland vecht tegen het water, met dijken en waterbeheer. Tegenwoordig wordt het steeds belangrijker dat we Nederland veerkrachtig maken door juist mee te bewegen met de grillen van het klimaat." Dat we ons aanpassen aan een veranderend klimaat is volgens Pieter pure noodzaak: "Zelfs als we erin slagen klimaatverandering af te remmen, zullen de zeespiegelstijging en weersextremen zoals piekbuien of langdurige hitte en droogte het uiterste van ons vragen om alles wat IenW doet daarop aan te passen."

Pieters tip is om altijd te kijken of de oplossingen waar je aan werkt toekomstbestendig zijn: "Vraag jezelf af of iets over 50 of 100 jaar nog steeds functioneert. Daarbij moet je bijvoorbeeld rekening houden met extreme scenario’s voor toekomstige weersomstandigheden. Daar kan ik bij helpen." Volgens Pieter moet duurzaamheid een randvoorwaarde worden bij aanbestedingen: "Duurzaamheid is nu vaak iets waarmee een aannemer extra punten kan verdienen. Het lijkt dan een extraatje, terwijl het bittere noodzaak is."

De expert CO2-vastlegging en biodiversiteit

Portret van Mireille Götz
Mireille Götz: "Kijk ook hoe we ons areaal kunnen gebruiken om CO2 op te slaan." Foto: Josje Deekens

Mireille Götz is expert CO2-vastlegging en biodiversiteit. Bij haar kun je terecht met inrichtingsvraagstukken of gebiedsopgaves waar bermen of groene vegetatie een rol kunnen spelen: "In de duurzaamheidstransitie kijken we vooral hoe we onze emissies kunnen reduceren. Waar minder vaak aan gedacht wordt, is hoe we ons areaal kunnen gebruiken om CO2 op te slaan. De bodem, bomen en planten die erop groeien zijn hier erg goed in. Het natuurlijk mechanisme (fotosynthese) haalt CO2 uit de lucht en zet het om in zuurstof en gebruikt de C-atomen voor de bouw van het skelet van de plant of de boom."

Of natuurlijk kapitaal wordt meegenomen, is volgens Mireille vaak nog afhankelijk van de interesse van de projectleider: "Het zit nog onvoldoende verankerd in de opdrachtverstrekking en is zeker nog geen gemeengoed in handreikingen en kaders." Een tip die Mireille dan ook wil meegeven is om natuurlijk kapitaal bewust te benutten bij het realiseren van je duurzaamheidsdoelstellingen: "Onze bermen, onze uiterwaarden, overal waar geen asfalt en beton ligt, die ruimte kun je gebruiken voor het behalen van je duurzaamheidsdoelstellingen."

De expert duurzame inkoop van infrastructuur

Portret van Maarten Neelis
Maarten Neelis: "Geef niet te snel op. Accepteer dat je bij verduurzaming nog hobbels tegenkomt en hou vol." Foto: Josje Deekens

Maarten Neelis is expert duurzame inkoop van infrastructuur. Hij vindt het belangrijk de beleidswereld en de uitvoeringswereld goed met elkaar te verbinden: "Het is belangrijk beleid te vertalen naar de concrete aanbesteding en uitvoering van het werk aan onze infrastructuur. Inkoop bevindt zich op het snijvlak van de publieke en de private sector en ik voel me echt een verbindingsofficier tussen die twee werelden. Mensen kunnen bijvoorbeeld bij mij terecht met vragen over het betrekken van marktpartijen bij het vormgeven van ons inkoopbeleid."

Een tip van Maarten aan de Bestuurskern is om de kracht en expertise van de uitvoeringsorganisatie echt te betrekken: "Bel elkaar gewoon op en vindt samen de weg voorwaarts. Duurzaamheid is nog niet overal ingebed dus vraag om hulp. Aan je leidinggevende en aan je collega’s. Je hoeft niet zelf het wiel uit te vinden." Een andere tip: "Geef niet te snel op. Accepteer dat je bij verduurzaming nog hobbels tegenkomt en hou vol. Het momentum om duurzaam te werken is nog nooit zo goed geweest en dat zal zo blijven. Er valt altijd nog wel iets te verbeteren, maar het glas is echt al halfvol."

Heb je zelf een duurzaamheidsvraag? Neem dan contact op met één van de experts van de Expertkaart.