Sommige van deze links verwijzen naar pagina's op het intranet van IenW. Om die te kunnen openen, moet je met het apparaat waarop je nu dit magazine leest, zijn ingelogd op je werk-account.

De gereedschapskist

Het programma Duurzaam IenW heeft op intranet in de etalage een gereedschapskist met tips en tools ontwikkeld, om zelf direct aan de slag te gaan. Bij de overgang naar het nieuwe intranet zal deze informatie op een nieuwe plek worden ondergebracht.

Animaties en filmpjes

Programma Duurzaam IenW heeft filmpjes en animaties gemaakt om inspiratie op te doen en om zelf te gebruiken, bijvoorbeeld in presentaties.

Animaties

  1. Animatie Verduurzaming van IenW
    Verduurzaming doe je niet alleen en het is niet voor even. Deze animatie laat zien dat de medewerkers van IenW samen een flinke impuls kunnen geven aan de verduurzaming van Nederland!
  2. Animatie Samen naar een duurzame infrastructuur
    Als grote opdrachtgever van infraprojecten (weg, water, spoor en vaarweg) is het de ambitie van IenW om in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair te werken, met hoogwaardig hergebruik van alle materialen en halvering van het gebruik van primaire grondstoffen. Hiervoor is de strategie ‘Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten’ opgesteld.
  3. Animatie Duurzame Markttransformatie
    Voor IenW zijn duurzame transities bepalend voor de invulling van ons werk. Maar hoe speel je in op die grote veranderprocessen in de maatschappij? Hoe krijg je de boel in beweging? Deze animatie, gemaakt samen met Het Groene Brein, Nyenrode Business Universiteit en NewForesight, gaat over de fasen van deze verandering en geeft aan wat er in elke fase nodig is.

Reporterfilmpjes

In de periode juni tot december 2020 heeft duurzaamheidsreporter Tieneke Breemhaar zowel digitaal als live bij IenW rondgelopen om de verduurzaming binnen onze organisatie zichtbaarder te maken. Zij heeft dwars door de hele organisatie bij IenW’ers ideeën, dilemma’s, kansen en oproepen opgehaald. Het resultaat hiervan is vastgelegd in tien gefilmde interviews over hoe collega’s duurzaamheid verwerken in beleid en strategie, welke duurzame initiatieven er lopen of welke dilemma’s zij tegenkomen bij de verduurzaming.

Netwerk

Rondom het programma Duurzaam IenW is een heel netwerk van collega’s ontstaan, die kennis van, vaardigheden of interesse in duurzaamheid hebben. Vanaf 2022 wordt het netwerk samengevoegd met het netwerk van RWS/DuLo (Duurzame Leefomgeving). Op die manier blijven de collega’s die zich bij het netwerk hebben aangesloten op de hoogte van duurzaam nieuws en activiteiten. Er komen nieuwe bijeenkomsten waarbij thema’s en knelpunten worden gekozen die voor zowel beleidsmedewerkers als collega’s van de uitvoering interessant zijn. Ook wordt er gewerkt aan online excursies naar duurzame projecten bij RWS. Meld je aan bij dit netwerk via duurzaamheid@rws.nl.

Blijf vooral actief met verduurzaming in je werk. Het programma stopt, maar de verduurzaming van IenW gaat door!