Behoefte aan inzicht in welke kansen jouw organisatie heeft voor verduurzaming? Of wil je een gebiedsgerichte aanpak die rekening houdt met fietsers? Regionale werkgeversnetwerken helpen werkgevers met de verduurzaming van hun mobiliteitsbeleid. Retailbouwer Stamhuis en woonstichting ‘thuis zetten hierin mooie stappen, dankzij de hulp van Goedopweg en het Brabants Mobiliteitsnetwerk (BMN).

Waarom hulp van regionale werkgeversnetwerken?

Een regionaal werkgeversnetwerk kan op allerlei manieren helpen bij het verduurzamen van je mobiliteitsbeleid. Goedopweg hielp bouwbedrijf Stamhuis met een mobiliteitsscan. 'Dat was voor ons een soort nulmeting, om van daaruit te bekijken waar voor ons kansen lagen bij de verduurzaming van onze mobiliteit', vertelt Harald Kor (manager duurzaamheid en innovatie). 

Woonstichting ‘thuis heeft een interne werkgroep mobiliteit. Deze krijgt veel advies en feedback van een community manager van het Brabants Mobiliteitsnetwerk (BMN). Het leverde onder meer de methode van de mobiliteitsladder op. ‘Dat betekent dat medewerkers bewuste keuzes maken in reizen, zoals thuiswerken en hybride vergaderen’, vertelt Mieke Lepelaars (Adviseur Mens en Ontwikkeling). 'Daarna volgt telkens de meest duurzame wijze om naar kantoor te komen, dus: lopen en fietsen, dan OV, daarna carpoolen en dan pas eigen auto (en bij voorkeur uiteraard elektrisch). Het lijkt eenvoudig en logisch, maar door zo’n mobiliteitsladder als uitgangspunt te nemen en aan je personeel te presenteren, groeit het bewustzijn.'

Postcodescan

Onderdeel van de mobiliteitsscan, is de postcodescan. Stamhuis en ‘thuis deden er allebei een. 'Als je weet hoeveel mensen er tot 15 kilometer van hun werklocatie wonen, weet je ook hoeveel potentiële fietsers je hebt. We hebben recentelijk het aantal plekken in onze fietsenstalling moeten verdubbelen. Terwijl er een paar jaar terug altijd ruimte over was.' Tegelijk biedt de postcodescan ook inzicht in je bezetting op kantoor, want mensen die verder wonen, kiezen er vermoedelijk eerder voor om deels thuis te werken.’

Bij ‘thuis herkennen ze dat. Lepelaars: 'Uit de postcodescan kwam naar voren dat van de mensen die binnen de 15 kilometer van onze hoofdlocatie wonen, 80 procent zelfs binnen 8 kilometer woont. Die afstand leent zich uitstekend voor de fiets. De postcodescan is de stok achter de deur waarmee je kunt zeggen: er wonen zoveel mensen relatief dichtbij, dus we moeten proberen nog meer mensen de fiets te laten pakken, als alternatief voor de auto of het OV.'

'We kunnen altijd met vragen bij de communitymanager terecht, maar die komt zelf ook proactief met aandachtspunten, inspiratie en lessen van andere (vergelijkbare en minder vergelijkbare) werkgevers.'

Rol werkgeversnetwerk

'Goedopweg heeft ons met de mobiliteitsscan echt ontzorgd', zegt Kor van Stamhuis. 'Je levert als werkgever gegevens over je personeel aan en de rest gaat bijna vanzelf. De informatie die het je vervolgens oplevert over verduurzamingskansen is behoorlijk ruim. Daarnaast denkt Goedopweg mee tijdens bijeenkomsten over de inrichting van ons bedrijventerrein. Daar moet ook meer plaats komen voor de fiets, terwijl er tegelijkertijd ook vrachtwagens zijn. Bij allerlei vraagstukken over een efficiënte en verkeersveilige inrichting, konden we hun expertise goed gebruiken.'

Woonstichting ‘thuis heeft heel veel profijt gehad van het sparren met de community
manager van het Brabants Mobiliteitsnetwerk, dat is een persoon die lokaal partijen stimuleert en met elkaar verbindt. 'Wij kwamen via iemand van het duurzaamheidsnetwerk van werkgeversorganisatie Aedes bij BMN uit. Het fijne is dat wij altijd met vragen bij de communitymanager terechtkunnen, maar dat die zelf ook proactief met aandachtspunten, inspiratie en lessen van andere (vergelijkbare en minder vergelijkbare) werkgevers komt.'

Icoon gesprek

En hoe nu verder?

Dankzij de hulp van een regionaal werkgeversnetwerk hebben Stamhuis en ‘thuis op het gebied van duurzame mobiliteit al belangrijke stappen gezet. Beide organisaties zijn ambitieus en hebben een helder doel voor ogen. 'Het aantal mensen dat op de fiets komt moet nog steeds groeien. Met de inrichting van het bouwterrein zijn we nu dus bezig, maar daar liggen nog grote uitdagingen. Dat is niet van de ene op de andere dag geregeld en voorstellen moet ook getoetst worden. Het helpt dat Goedopweg meedenkt.'

Lepelaars (‘thuis): 'We gaan de regeling waarmee we vitale vormen van mobiliteit belonen verder vormgeven en invoeren. En we willen onze werknemers voor het OV alle zorg van begin tot eind van de woon-werkreis uit handen nemen. Daarvoor zullen we een geschikte app in gebruik nemen. Dat BMN ons adviseert, geeft ons het gevoel dat dat goed gaat komen!'
 

een icoon met thuiswerkelementen, een huis en laptop.

Vier redenen waarom het slim is om met een regionaal mobiliteitsnetwerk op te trekken:

  • Een communitymanager van een werkgeversnetwerk ondersteunt in lokale communities partijen bij het ondernemen van (duurzame) activiteiten. Diegene weet dus goed wat andere bedrijven doen op het gebied van duurzame mobiliteit en kan kennis, lessen en ervaring overbrengen op jou als werkgever.
  • Bij een mobiliteitsscan lever je gegevens aan en word je verder ontzorgd. Het levert informatie op waar je een mobiliteitsbeleid op kunt bouwen.
  • Je leert over alles wat er komt kijken bij een fiets- en hybride werkenbeleid.
  • Je wordt geholpen bij gebiedsgerichte aanpak, zoals bijvoorbeeld meer ruimte (en veiligheid) voor de fiets op een bedrijventerrein.