Uit overleg met werkgeversorganisaties weten we dat veel werkgevers baat hebben bij hulp om een duurzaam mobiliteitsbeleid te ontwikkelen. Die hulp is er. Om thuiswerken en flexibel werken én een bewuste keuze voor vervoermiddelen te stimuleren, kun je een beroep doen op diverse (fiscale) regelingen/vergoedingen.

Wat kan een regionaal werkgeversnetwerk voor werkgevers doen?

De netwerken bieden voorbeelden voor het stimuleren van thuiswerken, duurzaam reizen en kostenbesparend mobiliteitsbeleid. In sommige gevallen kunnen ze kosteloos advies bieden voor vraagstukken rondom mobiliteit en thuiswerken.

Ook werken ze met je samen. Omdat ze grote aantallen organisaties vertegenwoordigen, kunnen ze veel voor je betekenen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld overleggen met overheden en vervoersbedrijven over de specifieke vragen en belangen van werkgevers op bedrijventerreinen.

Wie zit er achter de regionale werkgeversnetwerken?

De netwerken zijn mogelijk gemaakt door het rijk en regionale overheden en werken samen met werkgevers, maatschappelijke organisaties, overheden en onderwijsinstellingen aan de transitie naar slimmere en duurzamere mobiliteit. Bij jouw regionaal werkgeversnetwerk vind je meer voorbeelden voor het stimuleren van thuiswerken, duurzaam reizen en kostenbesparend mobiliteitsbeleid.

Bij welk werkgeversnetwerk kun je aankloppen?

De netwerken zijn verspreid door heel Nederland. Hieronder zie je welk netwerk voor jouw regio beschikbaar is.

Kaartje hybride werken