door de lens

Dit artikel hoort bij: JenV Magazine 2

Samen werken aan recht en veiligheid

Netwerkbijeenkomst JenV - overzicht zaal

Tekst Marcia van Oers
Foto Martijn Beekman

JenV en zijn relaties hebben één gezamenlijke doelstelling:  een veilige, rechtvaardige samenleving opbouwen, waarin de burger weerbaar is en zelf oplossingsgericht te werk gaat, zo stelt minister Ferd Grapperhaus tijdens de eerste netwerkbijeenkomst van JenV in het NBC te Nieuwegein. Samenwerking staat hierbij centraal. Vandaar dat veel vertegenwoordigers van andere overheden, bedrijven en maatschappelijke  partners werden uitgenodigd: van gemeentes  tot aan politie, OM, GGD, NOvA en  Universiteit Leiden tot aan Slachtofferhulp en vervoersbedrijven.

Na het openingswoord van secretaris-generaal van JenV Siebe Riedsta volgde een filmpje dat direct duidelijk maakte waar het over gaat: we moeten het gesprek aangaan mét elkaar in plaats van óver elkaar, zorgen dat de beeldvorming over elkaar klopt waardoor er wederzijds vertrouwen is.

Minister Ferd Grapperhaus vult aan tijdens zijn speech: “Samenwerking brengt ons verder. Daarbij focussen we op wederkerigheid, ondersteuning en opbouw. Belangrijk daarbij is dat we meer naar buiten moeten keren naar de samenleving, want dat is waar we het tenslotte voor doen.”

(artikel gaat door onder fotoslider)

Netwerrkbijeenkomst JenV - ontvangst deelnemers

Een warm welkom voor de deelnemers aan de eerste netwerkbijeenkomst van JenV.

Netwerkbijeenkomst JenV - speech minister Ferd Grapperhaus

“Though force can protect in emergency, only justice, fairness, consideration and cooperation can finally lead men to the dawn of eternal peace.” Met dit citaat van Dwight D. Eisenhower, de 34e president van de VS, opende minister van JenV Ferd Grapperhaus de bijeenkomst.

Netwerkbijeenkomst - deelnemers luisteren naar opening

De woorden van minister Grapperhaus houden het publiek, waaronder staatssecretaris van JenV Mark Harbers, geboeid tijdens de openingsspeech.

Netwerkbijeenkomst JenV - Ahmed Marcouch

Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem: “Voorkom dat burgers in ingewikkelde (bezwaren)procedures terechtkomen door heldere communicatie in te zetten. Los het op in de sfeer van bemiddeling.”

Netwerkbijeenkomst JenV - close-up groepsgesprek

De deelnemers aan de netwerkbijeenkomst voeren inspirerende discussies tijdens de rondetafelgesprekken.

Netwerkbijeenkomst JenV - Nicole Sjoer

Nicole Sjoer, advocaat en mediator: “Het is handiger om elkaar vaker te ontmoeten om de samenwerking te versterken. Vier keer per jaar zou een gewenste frequentie kunnen zijn. Vanuit de overheid komt meer ruimte voor alternatieve conflictoplossing. Niet alles kan met een goed gesprek opgelost worden. Sommige mensen willen alsnog dat een rechter een uitspraak doet. Dit komt tegemoet aan het rechtsgevoel.”

Netwerkbijeenkomst JenV - Theo Hofstee

Theo Hofstee, procureur-generaal OM: "We zijn vooral weggebleven van formele posities en regels. Wat wij constateren is dat er veel aan het onderwijs moet gebeuren. Leg jongeren beter uit hoe de rechtsstaat werkt, anders wordt de kloof te groot. Zo zouden ambassadeurs aangesteld kunnen worden om op school te spreken over de rechtsstaat.”

Netwerkbijeenkomst JenV - groepsgesprek met Ahmed Aboutaleb

Medewerkers van JenV, maatschappelijke partners en andere overheden, waaronder burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb, voeren geanimeerde gesprekken over de uitdagingen die zij op het justitiedomein ervaren en hoe zij elkaar kunnen versterken.

Netwerkbijeenkomst JenV - Anja Schouten

Anja Schouten, politiechef Politie Noord-Holland: “Belangrijk in de samenwerking is om elkaar vaker en niet vrijblijvend op bestuurlijk en beleidsmatig niveau te ontmoeten. Bij voorkeur in aanwezigheid van de wetenschap. ”

Netwerkbijeenkomst JenV - Jan albert Waal

Jan Albert Waal, algemeen directeur Het Juridisch Loket: “Als overheid moet je ervoor zorgen dat de informatie toegankelijk gemaakt wordt voor de burger, bijvoorbeeld voor laaggeletterden. Ook is de juridische route niet altijd de juiste route. Probeer eerst een goed gesprek te voeren. Ik ga naar huis met een positief gevoel: het gesprek over een betere samenwerking is echt op gang gekomen.”

Netwerkbijeenkomst - groepsgesprek met Dekker

Ook de bewindslieden, zoals hier minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming, nemen de hele dag deel aan de groepsgesprekken.

Netwerkbijeenkomst JenV - Bart van Tongeren

Bart van Tongeren, algemeen deken NOvA: “Ik vind het goed dat JenV de regie op een betere samenwerking is gaan voeren. Niet van bovenaf, maar in onderlinge samenwerking. Ik zou het toejuichen als JenV met NOvA en andere ketenpartners meer bilaterale gesprekken zou voeren over thema’s zoals rechtsstatelijke principes.”

Netwerkbijeenkomst JenV - Sebahat Kirin

Sebahat Kirin, Oumnia Works: “Voor een betere samenwerking moet je van beneden, bottom-up, gaan werken. Werk samen met organisaties en netwerken die dat ondersteunen. Bouw een kring op waar je ook op kunt terugvallen.”

Netwerkbijeenkomst JenV - wrap-up bewindslieden

Na een intensieve maar inspirerende dag sluiten de bewindslieden (vlnr) Sander Dekker, Ferd Grapperhaus en Mark Harbers met een tevreden gevoel de eerste netwerkbijeenkomst af.

De deelnemers aan de bijeenkomst namen deel aan verscheidene netwerktafels, onder begeleiding van de ambtelijke top van het ministerie. Aan elke tafel werd een ander thema besproken aan de hand van stellingen, zodat iedereen met nieuwe informatie en inzichten terug naar huis kon. Ministers Sander Dekker en Ferd Grapperhaus en staatssecretaris Mark Harbers rondden de middag af met een zogeheten ‘wrap-up’.