JenV Magazine, 6 Jaargang 2

Publicatiedatum
donderdag 27 juni 2019
Hoofdredactie
Sander Grip
Productie
Redactieteam JenV Magazine (Sander Grip, Charlotte van den Berg, Martin Lamboo, Mélanie van den Haak, Nienke Hedeman, Gabriëlle Caminada, Rutger Rog)
Eindredactie
Directie Communicatie
Vormgeving
Sander Grip
E-mail
jenvmagazine@minjenv.nl
Internet
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid
Redactieadres
Postbus 20301, 2500 EH Den Haag
Telefoon
070 370 73 45
Copyright
CC0 1.0 Universal