Tekst Charlotte van den Berg
Foto Martijn Beekman

Online suggesties voor producten, films en muziek waar je misschien interesse in hebt? Virtuele assistenten als Siri en Google Assistent? Allemaal voorbeelden van Artificiële Intelligentie (AI). Welke kansen liggen er voor JenV op dit gebied? En welke verantwoordelijkheden hebben we? De komende drie jaar leidt Michel van Leeuwen een team dat met die blik naar AI kijkt. “Over dit onderwerp moet je een basiskennis hebben. Anders gaan we in de toekomst computermodellen volgen en onterecht denken dat we ons gezond verstand kunnen uitschakelen.”

Bescheiden geratel van de draaiende schijven van een Rubiks kubus in de handen van Van Leeuwen. “Dit is eigenlijk een simpele vorm van AI”, stelt hij. “Namelijk een algoritme. Als je een appeltaart kunt bakken, kan je ook een Rubiks kubus oplossen, alleen moet je jezelf er wel in trainen. In de zomervakantie ben ik een keer gaan oefenen met een kubus van mijn kinderen. Daarom lukt het me nu ‘m binnen vijf minuten te maken. En iedereen kan dat. Want het is een set van recepten die je moet toepassen om ervoor te zorgen dat je ‘m kan oplossen.”

Wat AI voor Van Leeuwen is? “Apparaten die door te leren dingen doen die tot voor kort alleen mensen konden doen. Het is niet: wij programmeren een computer om bepaalde dingen te doen. Nee, we programmeren een computer om op basis van data dingen te leren.”

Artificiële Intelligentie (AI)

AI kent verschillende definities. JenV gebruikt de omschrijving uit het Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie (2019) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat:  “AI verwijst naar systemen die intelligent gedrag vertonen door hun omgeving te analyseren en - met een zekere mate van zelfstandigheid - actie ondernemen om specifieke doelen te bereiken.”

Michel van Leeuwen - Rubik's maken

Gezond verstand

De kubus, en vooral het leerproces dat de kubus symboliseert, gebruikt de directeur/kwartiermaker van het AI-beleidsteam om zijn voornaamste boodschap te illustreren. “Artificiële Intelligentie is iets waar je basiskennis over moet hebben als je bij JenV werkt. Het is geavanceerde technologie waarvan je als gebruiker moet begrijpen wat het doet. Want anders kan je in de toekomt in situaties terechtkomen waarin een groep collega’s voor de zekerheid allemaal het AI-model volgt en hun gezond verstand uitzet. En het is bij impactvolle AI belangrijk dat er menselijke controle is en blijft. Je moet als mens weten waar AI kan falen, zodat je dat meeneemt in je besluitvorming over hoe je AI inzet.”

Wie denkt dat JenV nog niets doet met AI heeft het mis: binnen het ministerie wordt al gebruik gemaakt van AI-toepassingen. Het Nederlands Forensisch Instituut doorzoekt bijvoorbeeld grote hoeveelheden data met AI. Denk hierbij aan het geautomatiseerd herkennen van een nummerbord op urenlang filmmateriaal. De politie experimenteert met een online assistent die helpt bij het doen van aangifte. Een groep JenV’ers uit heel het land houdt zich bezig met het delen van kennis over AI-experimenten. Uit die groep kwam het signaal dat meer inzet nodig is. Daarop besloot de top van JenV een AI-team te vormen.

Hackers en criminelen

Van Leeuwen: “AI komt eraan, wat kunnen én wat moeten we ermee? Dat is de vraag. Het AI-team richt zich op drie vragen. Om te beginnen: hoe zorgen we dat Nederland een prettig landje blijft als veel meer dingen geautomatiseerd zijn? We moeten kijken of onze regelgeving nog klopt, of ons beleid nog actueel is en wat we daaraan kunnen verbeteren. Ten tweede: wat als hackers en criminelen AI gaan gebruiken en daarmee onveiligheid creëren? Welk antwoord heeft JenV daarop? Tot slot: AI gaat veel betekenen voor ons werk. Hoe kunnen we op een fatsoenlijke manier maximaal gebruik maken van AI in ons eigen werk?”

Michel van Leeuwen - Rubik's compleet

Mensenwerk

“We denken over experimenten met het omzetten van gesproken tekst naar geschreven tekst, liefst zo feitelijk mogelijk. Maakt inzet van AI daarbij mensenwerk overbodig? Ik denk het niet. Want je gaat de tekst nog altijd bewerken. Taken die je kunt automatiseren, zijn vaak de dingen die je als werknemer minder prettig vindt. Ik zie AI eerder het minder leuke deel van je werk overnemen; niet je baan.”

‘We hebben hooggespannen verwachtingen van AI, maar we gaan ook teleurstellingen krijgen, want AI is op dit moment alleen nog maar goed in heel specifieke dingen’

En politieauto’s die volledig zelfrijdend zijn? Verschillende automerken experimenteren met auto’s die voor de besturing gebruikmaken van AI. “De auto moet dan bijvoorbeeld herkennen of er een auto of een persoon voor hem rijdt. Een van de moeilijkste uitdagingen voor zulke AI, is dat wij in Nederland fietsers hebben met bestuurders die zich vaak niet aan de verkeersregels houden.” AI heeft dus nog een hoop te leren voor politiemensen en andere bestuurders op het inschattingsvermogen kunnen vertrouwen.

“We hebben hooggespannen verwachtingen van AI, maar we gaan ook teleurstellingen krijgen. Want AI is op dit moment alleen nog maar goed in heel specifieke dingen. Denk aan het omzetten van gesprekken naar geschreven tekst. Als we zo’n toepassing ontwikkelen, zal die waarschijnlijk goed werken in een ruimte waarin twee mensen met elkaar praten. Maar zodra we datzelfde op een andere plek gaan proberen waar meer achtergrondgeluid is, bakt diezelfde AI er waarschijnlijk niets van. Dan kan je het systeem verder trainen en gaat het waarschijnlijk beter. Maar zodra er meer mensen aan het gesprek meedoen, gaat het opnieuw mis.”

Net zoals AI leert, moet ook JenV leren hoe je met AI omgaat. “In overzichtelijke stappen waarbij de mens centraal staat. Waarbij de kwaliteit maatschappelijk acceptabel is, en natuurlijk volgens de wet. Met een organisatie die er helemaal klaar voor is om dat te doen. We moeten snel gaan experimenteren en goed nadenken waarmee we dat willen doen. We hebben als Nederlanders de neiging vrij somber naar deze techniek te kijken. Wat ik graag zou zien, is dat mensen met gezond verstand én op een optimistische manier naar AI kijken. We moeten kritisch blijven, want zo zijn we in Nederland – dat is onze kracht. Wat ik niet hoop, waar ik zelfs bang voor ben, is dat we denken: we beginnen er niet aan. Want dan mist JenV een heleboel. En tegelijkertijd komen er producten uit China en Amerika waar wél AI in zit. Dan zijn we alle controle kwijt. Dus: ga met AI aan de slag en blijf je hoofd gebruiken.”

Chocola in ruil voor Nationale AI-cursus

“Ik heb een aantal uur geïnvesteerd om te leren hoe ik een Rubiks kubus kan oplossen. Zo is het ook bij AI. Er is een heel mooie online cursus, de Nationale AI-cursus, mede mogelijk gemaakt door de overheid. Mijn oproep is: ga die allemaal doen. Dan kunnen we met z’n allen de hype van de realiteit onderscheiden. En we zijn beter in staat te kijken waar AI ons gaat helpen. De cursus is gratis en duurt vier tot zes uur. Na afloop krijg je een certificaat. JenV’ers die de cursus voor de zomer afronden, krijgen van mij een ethische, slaafvrije chocoladereep. Mocht ik komende maanden honderdduizend repen moeten uitreiken aan alle JenV’ers, dan is dat een uitstekende besteding van ons opleidingsbudget.”