In Nederland waren er in 2021 in totaal 95 aardbevingen: 75 geïnduceerd (door gaswinning) en 20 tektonische (natuurlijke) aardbevingen. De meeste geïnduceerde bevingen vonden plaats in het Groningenveld, 72 in totaal. Daarnaast hebben supersone vliegtuigen, zware knallen en vulkaanuitbarstingen tot meetbare trillingen geleid.

Overzicht aardbevingen in Nederland

Overzicht aardbevingen in Nederland
Aantal
Totaal aantal aardbevingen in Nederland95
Geïnduceerde aardbevingen75
Geïnduceerde aardbevingen in Groningen-gasveld72
Natuurlijke aardbevingen20
Brontabel als csv (168 bytes)

Zwaarste beving bij Garrelweer

Van de 75 geïnduceerde aardbevingen vonden er 72 plaats in het Groningenveld. Hiervan hadden 12 bevingen een magnitude van 1,5 en hoger. In 2020 waren dit er 69 waarvan 16 bevingen groter dan 1,5 magnitude. Bij Garrelweer was op 16 november de krachtigste geïnduceerde beving van 2021 met een magnitude van 3,2. De 20 natuurlijke aardbevingen vonden plaats in Limburg (18) en Brabant (2). De natuurlijke aardbevingen in Brabant, nabij Hapert en Bladel, traden op in gebied waar seismiciteit voorkomt. Dit gebeurt echter niet vaak; de voorgaande aardbeving in dat gebied was dan ook in 1932.

Aantal aardbevingen groter dan magnitude 1,5 in Noord-Nederland per jaar

Aantal aardbevingen groter dan magnitude 1,5 in Noord-Nederland per jaar
3,5 tot 4,03,0 tot 3,52,5 tot 3,02,0 tot 2,51,5 tot 2,0
199100010
199200000
199300022
199400214
199500013
199600035
199700007
199800123
199900014
200000224
200100002
200200013
200302228
200400015
200500047
2006101415
200700156
200801127
2009012213
2010002311
2011012422
2012100217
2013023718
2014014510
2015011615
2016000310
2017001314
2018011211
201901109
2020002411
202101155
Brontabel als csv (573 bytes)

Seismische energie

Naast het aantal aardbevingen en de magnitudes ervan (een maat voor de kracht van de beving), kan er gekeken worden naar het seismisch moment (een maat voor de energie die vrijkomt bij een beving). Het overzicht hieronder laat de totale hoeveelheid seismische energie (het seismisch moment) voor het Groningen-gasveld zien. Het seismisch moment was in 2021 hoger dan in 2020. Het seismisch moment geeft de vrijgekomen energie weer (figuur 3) en was in 2021 hoger dan in 2020 (toen geen aardbevingen met een magnitude hoger dan 3,0). Dit komt met name door de aardbeving bij Garrelsweer van 3,2. Daarnaast waren er op 4 oktober drie aardbevingen op één dag.

In Nederland treden zowel geïnduceerde als natuurlijke aardbevingen op. Geïnduceerde aardbevingen zijn het gevolg van menselijk handelen. Deze aardbevingen vinden voornamelijk plaats in het noorden van Nederland ten gevolge van de gaswinning. Natuurlijke aardbevingen zijn het gevolg van de platentektoniek en treden op in het zuiden van Nederland. De 20 natuurlijke aardbevingen vonden plaats in Limburg (18) en Brabant (2).

De hoeveelheid vrijgekomen seismische energie (het seismisch moment) in het Groningen-gasveld van 1991 t/m 2021. ©KNMI