De weerkamer van het KNMI staat 24/7 paraat om Nederland te waarschuwen als er gevaarlijk weer dreigt. Door tijdig te waarschuwen kunnen mensen zich voorbereiden op gevaarlijk weer waardoor de kans op schade en letsel beperkt wordt. De impact van extreem weer, de gevolgen voor de samenleving op de weg, het water en in de straat, is het uitgangspunt voor onze waarschuwingen.

In 2021 hebben we negen keer code oranje uitgegeven en driemaal code rood. De waarschuwingen werden uitgegeven voor dichte mist, ijzel, sneeuwjacht, onweersbuien, regen en wateroverlast. Bij code oranje bestaat een grote kans (60% of meer) op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. In een dergelijk geval is het advies om risico's te beperken door alert te zijn en voorzorgmaatregelen te nemen passend bij de verwachte weerssituatie. Bij code rood, ook wel weeralarm genoemd, wordt verwacht dat het extreem weer een grote impact op de samenleving heeft. De weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappij-ontwrichtend kan zijn. Dit kan heel lokaal zijn. Code rood wordt op zijn vroegst 24 uur uitgegeven voordat het weerfenomeen zich voordoet.

Uitgegeven waarschuwingen

Tijdens de jaarwisseling was er, mede als gevolg van het afsteken van vuurwerk, zeer dichte mist met plaatselijk een zicht van minder 10 meter. Hiervoor gaf het KNMI een code oranje uit in Utrecht en Zuid-Holland.. Op 9 januari gold in het grootste deel van de noordelijke helft van het land een code oranje vanwege ijzel. En op 1 februari was er sprake van gladheid door ijzel, waarvoor in dezelfde provincies opnieuw een code oranje is uitgegeven.

Op zondag 7 februari was code rood van kracht voor sneeuwjacht in het hele land. Het sneeuwde bijna overal, behalve in de zuidelijke helft van Limburg. Ook stond er een stevige oostenwind, hierdoor werd de sneeuw voortgejaagd met als gevolg sneeuwduinen die voor het verkeer gevaarlijke situaties opleverden. Vanwege de zeldzaamheid kreeg de weerssituatie de stormnaam Darcy. Een dag later gold code oranje in het noorden van het land wegens grootschalige gladheid door gevallen sneeuw en ijsplaten. Eén week later, op 15 februari, gaf het KNMI opnieuw een weeralarm af. In het hele land was code rood van kracht wegens gladheid door ijzel.

In de zomer werden meerdere waarschuwingen afgegeven voor (zware) onweersbuien, regen en wateroverlast. Op 18 juni gold in het hele land m.u.v. de drie zuidelijkste provincies code oranje vanwege zware onweersbuien. Deze dag werd het Utrechtse Leersum getroffen door een valwind die veel schade aanrichtte. Op 29 juni gaf het KNMI code oranje af in Limburg vanwege onweersbuien met veel neerslag in korte tijd en lokaal wateroverlast.

Op 13 juli gaf het KNMI code oranje uit voor zware regen in Zuid-Limburg. De hevige neerslag zorgde voor veel wateroverlast en grote schade. De impact was groot. Daarom werd er op 14 juli een code rood uitgegeven. Voor het eerst gaf het KNMI een weeralarm uit voor zware regen. Ook in juli was er sprake van zware regen en wateroverlast in Limburg. Daar stond op 13 en 14 juli code oranje respectievelijk code rood uit.

In december gaf het KNMI nog driemaal code oranje uit voor gladheid door ijzel. Op 11 december in Gelderland, 23 december in het hele land m.u.v. Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en het Waddengebied en op 27 december in Groningen, Friesland en Drenthe.

Caribisch Nederland

Na een vroege start in mei van het orkaanseizoen in Caribisch Nederland (de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba), werd het op de Atlantische Oceaan een behoorlijk actief seizoen. Met 21 stormen belandt 2021 op de derde plaats sinds het begin van de metingen in de jaren 80. Gelukkig bleven de BES-eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba gespaard en trokken de stormen op veilige afstand voorbij.

De BES-eilanden werden gespaard. Alleen de tropische stormen Elsa en Fred veroorzaakten wat reuring op St. Eustatius en Saba. Elsa trok op veilige afstand ten zuiden voorbij. Fred kwam dichter in de buurt, maar was toen nog relatief onschuldig. Door de langzame treksnelheid veroorzaakte Fred wel grote overlast met overvloedige neerslag en overstromingen op zijn weg langs Cuba en de Amerikaanse staten Florida en North Carolina.