De weerkamer van het KNMI staat 24/7 paraat om Nederland te waarschuwen als er gevaarlijk weer dreigt. Hierdoor kunnen mensen zich voorbereiden op gevaarlijk weer waardoor de kans op schade en letsel beperkt wordt. De uitgangspunten van onze waarschuwingen zijn de impact van extreem weer en de gevolgen voor de samenleving op de weg, het water en in de straat.

In 2022 hebben we acht keer code oranje uitgegeven en eenmaal code rood. De waarschuwingen werden uitgegeven voor ijzel, hitte, onweersbuien, regen en windstoten. Bij code oranje bestaat een grote kans (60% of meer) op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. In een dergelijk geval is het advies om risico's te beperken door alert te zijn en voorzorgmaatregelen te nemen passend bij de verwachte weerssituatie. Bij code rood, ook wel weeralarm genoemd, wordt verwacht dat het extreem weer een grote impact op de samenleving heeft. De weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappij-ontwrichtend kan zijn. Dit kan heel lokaal zijn. Code rood wordt op zijn vroegst 24 uur uitgegeven voordat het weerfenomeen zich voordoet.

Uitgegeven waarschuwingen

De eerste maanden kenmerkten zich door vier stormen. De eerste was storm Corrie, op 31 januari. In het noordwesten gold code oranje voor zeer zware windstoten. In februari kregen we van 16 tot en met 21 februari te maken met de ‘drielingstorm’.

Op 18 februari vielen vier doden door storm Eunice, de zwaarste storm sinds 1990. Aan de kust werden windstoten gemeten tot ongeveer 130 km/uur. Op het KNMI-station Cabauw werd in de namiddag een windstoot van 145 km/uur gemeten. In de kustprovincies was code rood van kracht, landinwaarts met uitzondering van Limburg oranje. Op 20 februari kregen we met storm Franklin te maken. In de westelijk kustprovincies gold in de avond enkele uren code oranje.

Op 19 mei was code oranje van kracht in Gelderland, Noord-Brabant, Limburg en Overijssel voor zware onweersbuien. Een dag later waren er opnieuw zware regen- en onweersbuien in Limburg, waar wederom code oranje werd uitgegeven.

In de zomer was er extreme hitte. Daarvoor werd op 19 juli code oranje uitgegeven in de zuidelijke helft van het land. Aan het einde van het jaar werd nog tweemaal – op 15 en 18 december – code oranje uitgegeven voor gladheid door ijzel.

Caribisch Nederland

Het was een relatief rustig orkaanseizoen in Caribisch Nederland (de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Op 28/29 juni gold een Tropical storm warning voor Bonaire. Uiteindelijk boette orkaan Bonnie flink aan kracht in en bleef zware wind op het eiland uit. Van 15 tot 17 september gold er een waarschuwing voor de orkaan Fiona voor Saba en St. Eustatius, maar ook hier bleef de impact minimaal. Verder was er op 8 en 9 november voor Bonaire een waarschuwing voor zware regen en onweersbuien. Dit leidde tot de nodige wateroverlast.