De financiële verantwoording van het KNMI is een onderdeel van die van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

De financiële verantwoording van het KNMI is een onderdeel van die van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De gegevens in dit overzicht komen uit de jaarrekening van het KNMI. De volledige jaarrekening met een toelichting op de jaarcijfers vind je in hoofdstuk XII van de rijksbegroting.

Baten van het KNMI in 2022

Baten van het KNMI in 2022
BronBedrag (in miljoen Euro)
IenW41,4
Europese satellieten (bron IenW, gelabeld)19,7
EU (subsidie)projecten13,1
Luchtvaart13
Internationale vertegenwoordiging (bron IenW, gelabeld)0,9
Rijkswaterstaat3
Economische Zaken1,7
Defensie1,2
Services derden1,7
Brontabel als csv (274 bytes)