Tekst Denise Hillhorst (Sophie, Jamie, Janine) en Dick Duynhoven (Aaf, Anne-Marie en Jacqueline)
Foto René Verleg

Veel VWS-beleidsonderwerpen zijn het afgelopen jaar wat ondergesneeuwd door de coronacrisis. Gelukkig werken de VWS’ers keihard door aan hun eigen dossiers. Hoe houdt VWS alle ballen in lucht en welke impact heeft corona op hun beleidsterrein?

Eigentijds werken

In november en december kon je deelnemen aan het onderzoek Eigentijds Werken. Benieuwd naar de resultaten? 
Je leest er meer over op vws#Net.  

 

Aaf Thiems in thuiswerkomgeving
Aaf Tiems, coördinator Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII

Aaf Tiems: ‘We hebben het vooral over de toekomst’

“In de opmaat naar 4 mei zijn we al in overleg met het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Vorig jaar was er die indrukwekkende bijeenkomst op de Dam en ook nu moeten we bepalen wat kan en niet kan binnen de coronamaatregelen. Omdat we ook de andere organisaties niet meer fysiek ontmoeten, hebben we veel online-gesprekken gepland. Met hen gaan we het vooral hebben over de komende jaren.

Herinneringscentrum Kamp Westerbork is gesloten, evenals het Verzetsmuseum en andere musea en herinneringscentra die met de oorlog te maken hebben. Hoe kunnen zij ook in de toekomst hun doelstelling halen? Er zijn ook steeds minder mensen die de oorlog hebben overleefd en erover kunnen vertellen. Het zou best kunnen dat ze er niet meer zijn wanneer we in 2024 Tachtig jaar Vrijheid vieren. Dus moeten we met elkaar nadenken over hoe we de herinnering in stand houden. Bijvoorbeeld hoe we de educatie met digitale middelen kunnen uitbreiden om het verhaal van de Tweede Wereldoorlog te blijven vertellen.”

Annemarie Willemsen in de buitenlucht
Anne-Marie Willemsen, plaatsvervangend directeur Jeugd

Anne-Marie Willemsen: ‘Dankzij de corona konden we flink doorwerken’

“Vanuit de directie Jeugd waren en zijn we natuurlijk volop bezig met de gevolgen van corona voor jongeren. Binnen mijn portefeuille is er ook een aantal complexe dossiers dat daar los van staat. Maar corona had natuurlijk wel invloed. De minister beloofde de Kamer te laten onderzoeken hoeveel budget gemeenten nodig hebben voor de Jeugdzorg. Dat onderzoekstraject, met klankbordgroep en stuurgroep en alles online, moest voor het eind van het jaar klaar zijn. Dat was heel hard werken, maar dankzij ieders inzet konden we het rapport vlak voor de Kerst aan de Kamer sturen.

Aan de Kamer beloofde de minister eind 2019 ook een aantal aanvullingen op het Jeugdstelsel. Daar hebben we in februari 2020 een tweedaagse sessie over gehouden met alle veldpartijen. Het wetsvoorstel Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen moet vóór de zomer in consultatie gaan. Dat was voor ons een krappe deadline. Meestal krijgen we bij Jeugd veel parlementaire drukte op ons bord met allerlei Kamervragen. Maar nu niet. De Kamer had vanwege corona nauwelijks vergaderingen waardoor wij flink konden doorwerken aan het wetsvoorstel.”

Jacqueline de Jager in thuiswerkomgeving
Jacqueline de Jager, programmadirecteur Maatschappelijke Diensttijd

Jacqueline de Jager: ‘We gaan full swing verder!’

“Op 16 maart vorig jaar zouden we met een grote landelijke campagne over Maatschappelijke Diensttijd (MDT) van start gaan, maar in die maand was ook de eerste lockdown. Dus we dachten: nou loopt het allemaal spaak en het programma zal wel een enorme vertraging oplopen. Want MDT gaat over jongeren die hun talenten inzetten voor de samenleving en dat zijn bijna allemaal fysieke ontmoetingen. Maar wat bleek: juist door de pandemie is het programma in een stroomversnelling geraakt. Er kwam juist meer behoefte aan maatschappelijke diensttijd. Mensen vereenzamen, jongeren vervelen zich.

Omdat de scholen dichtgingen, zijn hbo-studenten bijles gaan geven aan kinderen met een onderwijsachterstand. En aangezien MDT ook als stage kan gelden, snijdt het mes aan twee kanten. Een mooi voorbeeld van een lopend MDT-project dat razendsnel is omgevormd naar een digitaal traject. Wij ondersteunen die initiatieven en waar nodig passen we de spelregels aan om aan de coronaregels te kunnen voldoen. Inmiddels hebben al ruim 20.000 jongeren meegedaan aan MDT en zijn 1.800 scholen, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij het programma aangesloten. Dus ondanks de pandemie gaan we full swing verder. En aangezien MDT nu structureel in de rijksbegroting is opgenomen, verwacht ik dat we dit ook na de verkiezingen blijven doen.”

Janine Geluk in thuiswerkomgeving
Janine Geluk, beleidsmedewerker programma Innovatie & Zorgvernieuwing

Janine Geluk: ‘Mensen hebben ervaren dat Slimme zorg werkt’

“Sinds afgelopen zomer hebben we met een nieuw projectteam gewerkt aan de Slimme Zorg Estafette, die loopt in de hele maand februari. Slimme Zorg gaat over innovatieve en technologische oplossingen die het werk makkelijker, efficiënter of leuker kunnen maken en bijdragen aan het leveren van de juiste zorg op de juiste plek. Iedere week worden diverse online bijeenkomsten georganiseerd waarbij slimme zorg en innovatie centraal staan in één regio. Daarna wordt het stokje doorgegeven aan de volgende regio.

Voorheen was slimme zorg voor veel mensen nog wat abstract. Maar nu iedereen wel digitaal móest gaan, hebben mensen ervaren dat het werkt. Beeldbellen met je (huis)arts bleek bijvoorbeeld heel goed mogelijk. Hierdoor kwamen innovatie en slimme zorg in een stroomversnelling terecht. Al vrij snel werd duidelijk dat we de Slimme Zorg Estafette zouden organiseren zonder ooit bij elkaar te komen. In het begin zag ik dat nog niet helemaal voor me. Sommige collega’s uit het team kende ik nog niet eens! Brainstormen via de computer, hoe zou dat gaan? Maar ondanks dat we elkaar alleen maar via het beeldscherm zien en spreken, is de samenwerking fijn en hecht. We hebben laten zien dat het gewoon kan, net als Slimme Zorg.”

Sophie van Gorp in thuiswerk omgeving
Sophie van Gorp, secretaris Regionale Toetsingscommissies Euthanasie regio Noord-Holland

Sophie van Gorp: ‘Inmiddels is het een marathon geworden’

“Ons werk is aangemerkt als een noodzakelijk overheidsproces. Dat betekent dat onze procesondersteuners deels op kantoor werken. Voor de toekomst zijn we bezig om het gehele proces te digitaliseren, maar vooralsnog komen de euthanasiemeldingen per post binnen. Omdat de ondersteuners alles uitpakken, inscannen en beschikbaar maken, kunnen wij als secretarissen vanuit huis werken. Het werk gaat gewoon door, we hebben zelfs een stijging in het aantal euthanasiemeldingen gezien het afgelopen jaar. En dat terwijl de procesondersteuners nog maar twee werkdagen op kantoor zijn in plaats van vier. Zij begonnen met een sprintje, maar inmiddels is dat een marathon geworden.

Met kleine aanpassingen, zoals het achterwege laten van ontvangstbevestigingen, hebben we alle meldingen weer binnen de termijn kunnen afhandelen. De commissieleden hebben gelukkig veel begrip voor onze werksituatie. Normaal zouden zij alle dossiers voorafgaand aan een vergadering op papier krijgen, nu gaat dat allemaal digitaal omdat we te weinig menskracht hebben. Wat ik in deze periode wel mis, zijn de directe contacten. Als je met een zwaar dossier bezig bent, is het prettig om even met een collega een kop koffie te kunnen drinken of een wandeling te maken.”

Jaimy Ong thuis op de bank
Jaimy Ong, beleidsmedewerker directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie

Jaimy Ong: ‘De coronacrisis maakt probleem van overgewicht nog duidelijker’

“Ons doel is dat het aantal mensen met overgewicht en obesitas afneemt in Nederland. Dat is namelijk een probleem dat steeds groter wordt. Inmiddels heeft meer dan de helft van de Nederlanders overgewicht. Het is een zeer complex thema; er is niet één oplossing waardoor mensen ineens een gezonder gewicht zullen hebben. De coronacrisis heeft het probleem van overgewicht nog duidelijker gemaakt. Veel mensen die nu op de IC’s liggen door een corona-infectie hebben overgewicht. Te zwaar zijn gaat vaak ook gepaard met andere chronische aandoeningen. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat er vanuit de politiek en het maatschappelijk veld steeds meer draagvlak is om sterker in te zetten op overgewichtsbeleid. 

De insteek daarbij is dat je beter vooraf de omgeving zo kunt inrichten dat de gezonde keuze ook de makkelijkste keuze is. Bijvoorbeeld door gezonde producten meer, makkelijker en goedkoper onder de aandacht te brengen en door het beweegaanbod zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen. Maar juist ook door de ongezonde prikkels in te dammen. Zo ben ik samen met verschillende partijen bezig om de marketing gericht op kinderen, zo veel mogelijk te beperken.”

Meer lezen over hoe je alle ballen in de lucht houdt?

Het SCP deed onderzoek naar de tijdsbesteding in Nederland en de samenhang met kwaliteit van leven. 

Ouders van Nu geeft zestien tips hoe je de 'B.V. gezin' draaiende houdt.

Nina van Fitchannel.com geeft ook zeven tips  

Coach Lian Angelino gelooft dat er niet een eenduidig antwoord te geven is op deze vraag. 

En tot slot: Jongleren kun je leren.