Tekst Jorien Janssen & Carola Hakhof
Foto Aad Meijer

Voor hun inzet voor vredesoperaties over de hele wereld kregen 14 civiele experts, 12 politieagenten, 10 leden van de Koninklijke Marechaussee en 14 civiele experts op donderdag 1 november de Herinneringsmedaille Internationale Missies. De secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken Joke Brandt is één van de sprekers.  

Na opening van de ceremonie door minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, werden de medailles uitgereikt door Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer, korpschef van de politie Erik Akerboom en secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken Joke Brandt. Het was de tiende keer dat dit gebeurde en dus een speciaal moment om bij stil te staan.

Leestijd: 4 minuten

Glorieus

De speech van Joke Brandt in het World Forum begint pakkend: "Wanneer iemand die op uitzending is geweest wordt gevraagd om te vertellen, of uit te leggen waarom hij of zij is vertrokken, haard en huis achterlatend voor soms lange periodes in een vreemd en onveilig land, dan valt mij altijd één ding op."

Ze vervolgt: "Het antwoord is nooit groots of glorieus. Het is nooit vol van dramatiek of verhevenheid. Integendeel, de antwoorden zijn vrijwel altijd varianten van 'het is nu eenmaal mijn werk', of 'er is iemand die het moet doen.' Het vergt een uitzonderlijke persoonlijkheid – gedreven, vastberaden en doortastend - om het werk te doen dat wij van onze mensen op uitzending vragen," aldus de secretaris-generaal.

Interessant

De mening van de functionarissen die de medaille kregen is persoonlijk, professioneel en inhoudelijk, vertelt Jorien Janssen van de directie Communicatie van Buitenlandse Zaken die bij de ceremonie aanwezig was en een aantal van hen sprak. Zo zegt Mick van den Berg dat hij de medaille vooral als een herinnering ziet. Hij ontving er tijdens de medailleceremonie een voor de vijfde keer. Deze medaille ontvangt hij voor zijn deelname aan de VN missie MINUSMA en hij werkt inmiddels in de EUCAP Sahel missie in Mali. Eerdere missies waren in NAVO-verband naar Bosnië, Kosovo en Afghanistan. Mooie herinneringen aan zijn laatste missie heeft hij zeker: "Het werk is erg interessant, maar ook de collega’s zijn me erg bijgebleven. Allemaal hele fijne mensen. En dat is heel belangrijk, want je zit daar toch 24/7 met elkaar."

Mooie ervaring

Jenny Schokkenbroek, net terug uit Kosovo, zegt: "Een missie is echt een enorm mooie ervaring, ik wou dat ik er eerder aan begonnen was." Roland Bruin die met Jenny in Kosovo samenwerkte bij het Supreme Court vult aan: "De politie en de marechaussee zijn toch een heel andere wereld. Het is heel interessant om daar een tijdje mee op te trekken." Hij ontving twee jaar geleden zijn medaille, en is hier nu aanwezig voor zijn collega’s. "Het is mooi dat hier die dankbaarheid voor ons werk wordt uitgesproken."

Uitdaging

Jan Wieman is net terug uit Somaliland. Hier ondersteunde hij de lokale autoriteiten bij de aanpak van mensensmokkel. "Er mist vaak een strategische visie, maar toch is er veel potentie in het land. De uitdaging is om mensen mee te krijgen. Ik vroeg altijd ‘Hoe kan ik jullie het beste helpen?’"

Thuisfront belangrijk

Ook het thuisfront werd niet vergeten. Kinderen onder de 16 jaar van de gedecoreerde functionarissen kregen een kindermedaille voor hun steun aan hun ouders op missie.

Veiligheid en aanpak

Nederland zendt sinds jaar en dag militairen, politieagenten en civiele experts op missie naar crisisgebieden en brandhaarden in de wereld. De aanpak van grensoverschrijdende, georganiseerde criminaliteit in deze gebieden is van groot belang. Daarnaast zijn het versterken van het lokaal gezag en hulp bij de opbouw van de rechtstaat belangrijk. De civiele experts en de politieagenten adviseren bijvoorbeeld over programma’s voor hervorming van de justitie- en veiligheidssector of ontwikkelingsprojecten. Ook voeren zij samen met militairen operaties uit en vervullen taken op het gebied van opleiding, mentoren en training.

Op 14 januari 2019 start de werving voor nieuwe civiele experts. Meer weten? Kijk op de website of neem contact op met de directie Veiligheidsbeleid door een e-mail te sturen naar dvb-cv@minbuza.nl