Tekst Aira IJsenbrand

Recentelijk publiceerde de Council on Foreign Relations een blog (klik op de link om de blog verder te lezen) waarin waardering werd geuit voor de Nederlandse inzet in de Open-Ended Working Group (OEWG) van de VN. In dit forum spreken landen met elkaar over de regels en normen omtrent verantwoordelijk gedrag van staten in het digitale domein en leggen dit vervolgens vast in een rapport. Het doel van de OEWG is om te komen tot een veilig en stabiel cyberspace. De huidige coronacrisis onderstreept de urgentie van dergelijke afspraken rondom statelijk gedrag in het digitale domein.

In dit interview gaan we in gesprek met de ambassadeur voor Cyber- en Veiligheidsbeleid Timo Koster over Nederland in de OEWG en de COVID-19 pandemie.  

Hoe zet Nederland zich in voor verantwoordelijk gedrag van staten in cyberspace?

"Voor het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er drie belangrijke pijlers binnen het Nederlandse cyberbeleid. Ten eerste zetten we ons in voor afspraken over normen en regels in cyberspace. Nederland is actief in verschillende multilaterale fora zoals de VN en de OVSE. Ten tweede werkt Nederland aan het versterken van internationale samenwerking zodat zij die de regels schenden, zich moeten verantwoorden. Ten derde focust Nederland zich op capaciteitsopbouw zodat alle landen weerbaarder worden. Cyberspace is zo sterk als de zwakste schakels, het assisteren van landen in het verhogen van hun cyberweerbaarheid is cruciaal. Het door Nederland opgerichte Global Forum on Cyber Expertise speelt hierin een belangrijke rol."

Timo Koster
Timo Koster

Hoe houdt dit verband met de coronapandemie?

Ook de coronacrisis laat zien dat niet alle staten zich aan de spelregels houden die we met elkaar hebben vastgelegd. Zo veroordeelde de hoge vertegenwoordiger van de EU, Josep Borrell, namens de EU-lidstaten, recentelijk kwaadaardige cyberactiviteiten die misbruik maken van de coronacrisis en bijvoorbeeld kritieke infrastructuren aanvallen. Dergelijk misbruik vindt ook Nederland uiterst onwenselijk, zeker in tijden van crisis. Dit hebben we dan ook aangekaart in ons paper (klik op de link om het paper verder te lezen) voor het aanstaande OEWG-rapport.”

Wat zegt Nederland in zijn paper voor het geplande OEWG-rapport?

“We hebben aangegeven dat we geschokt zijn door staten die de coronacrisis misbruiken om de gezondheidssector aan te vallen en informatie operaties uit te voeren in het digitale domein. Dergelijke operaties zijn in bepaalde omstandigheden een schending van het internationaal recht. Het misbruiken van de coronacrisis zou urgent aandacht moeten krijgen van de internationale gemeenschap. Nederland heeft in zijn paper dan ook voorgesteld om dergelijke aanvallen op de gezondheidssector expliciet te kwalificeren als schending van het internationaal recht. Nederland neemt in dit opzicht echt een voortrekkersrol!” 

Wil je meer weten over het belang van een stabiel en veilig digitaal domein? En hoe we dit kunnen bereiken? Kijk dan hier naar een video explainer van Chatham House!