Tekst Marijke Speelberg

Ready, Set, Action for Peacekeeping! Versterken van VN vredesoperaties om wereldwijde vrede en veiligheid te bevorderen

Leestijd: 2 minuten

Foto kolonel Henny Snellen
Kolonel Snellen

Vredesoperaties zijn een van de meeste effectieve middelen die de VN kan inzetten voor internationale vrede en veiligheid. Tot aan 2018 was echter sprake van een stijging in het aantal dode en gewonde peacekeepers. De oorzaak lag onder andere bij de groeiende complexiteit van dreigingen en de beperkte beschikbaarheid van goed opgeleid personeel en essentieel materieel.


Tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de VN-Veiligheidsraad lanceerde secretaris-generaal Antonio Guterres het Action for Peacekeeping (A4P) -initiatief als reactie op deze ontwikkeling. A4P en de ondertekening door 154 lidstaten van de "Declaration of Shared Commitments" wordt gezien als het instrument om op 8 focusgebieden vredesoperaties te versterken. 


De Veiligheidsdiplomaat ging met militair adviseur kolonel Henny Snellen en eerste secretaris Robert van Dijk van de Permanente Vertegenwoordiging bij de VN in gesprek over 3 jaar A4P.

Op 29 maart werd drie jaar A4P gevierd. Was er reden voor een viering?

Robert: Sinds de lancering van A4P is veel gebeurd. Uit de cijfers blijkt bijvoorbeeld een duidelijke verbetering op het gebied van dodelijke slachtoffers onder blauwhelmen. Er zijn ook betere mandaten en wordt er meer gedaan op het gebied van het verzamelen van inlichtingen. Dit is iets waar Nederland zich sterk voor heeft gemaakt o.a. in MINUSMA.

Waar gaat de komende tijd jullie aandacht naar uit?

Henny: Het is belangrijk dat de verbeteringen uitvoerbaar en meetbaar zijn. Om deze reden worden adviezen zo SMART mogelijk geformuleerd. Zo is bijvoorbeeld ook het Light Coordination Mechanism (LCM) – o.a. met steun van Nederland – tot stand gekomen. Dit LCM coördineert o.a. de vraag en het aanbod van Troop Contributing Countries en lidstaten op het gebied van trainingsactiviteiten ter voorbereiding op deelname aan vredesmissies.

Robert: Nederland blijft zich breed inzetten op de verbetering van vredesmissies. We doen dat door de hervormingsagenda te steunen maar ook door gerichte acties op het gebied van protection of civilians en performance. Concreet betekent dit dat we steun geven aan de VN onderdelen en NGO’s die zich hiermee bezighouden. Ook organiseren we in New York en daarbuiten bijeenkomsten waar we vooruitgang boeken die voelbaar is in het veld.

Foto Robert van Dijk
Robert van Dijk

Nederland was mede-organisator van de viering 3 jaar A4P en zorgde naast de inhoudelijke voorbereidingen ook voor de vormgeving en de muzikale prelude door koorschool Haarlem en het Nederlands militair orkest.