Tekst Melle Brinkman
Foto Melle Brinkman

Buitenlandse Zaken zet zich in op het voorkomen van escalatie van conflicten wereldwijd. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de EU en EU-lidstaten. Nederland organiseerde samen met Duitsland het 6e EU Early Warning Early Action Forum. Lees meer over de belangrijkste onderwerpen die in dit forum aan bod kwamen in onderstaand artikel. 

Leestijd: 3 minuten

Europese samenwerking op Early Warning Early Action

Op woensdag 14 april heeft het zesde virtuele EU Early Warning Early Action Forum plaatsgevonden. In dit forum wisselden lidstaten en de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) op informele wijze kennis uit over hoe mogelijke dreiging van geweld vroegtijdig kan worden herkend en welke preventieve acties kunnen worden ingezet. Nederland was samen met Duitsland de virtuele host van dit forum. 

Early Warning Early Action Forum
Deelnemers aan het EWEA Forum

EU Strategisch Kompas

Het forum ging grotendeels over het Strategisch Kompas. Het Kompas wordt door de EU ontwikkeld om concreet richting te gegeven aan het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid van de EU. Samen met andere lidstaten pleit Nederland ervoor dat Early Warning Early Action (EWEA) sterk in het Kompas wordt verweven. Escalatie van een conflict kan een negatieve impact hebben op de Europese veiligheidsbelangen en het is daarom van groot belang dat de EU snel reageert op vroegtijdige signalen en vervolgens ook in actie komt. Samenwerking tussen verschillende EU-diensten en tussen lidstaten en de EU is hierbij cruciaal. Tijdens het forum werd besproken hoe deze samenwerking kan verbeteren, hoe verschillende EU-commissies beter geïnformeerd kunnen worden en tot in hoeverre het mogelijk en wenselijk is om inlichtingenuitwisseling over vroegtijdige signalen te bevorderen. 

Conflictdata: kijken in verleden, heden en de toekomst

Big data is een cruciaal onderdeel van early warning. Door het verzamelen van big data kunnen conflicten vroegtijdig onderkend en voorspeld worden – en preventieve acties worden ontwikkeld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft hiervoor de Security- en Risk Monitor ontwikkeld. De Security Monitor brengt overzichtelijk de laatste conflicttrends in kaart en maakt het mogelijk recente ontwikkelingen te vergelijken met ontwikkelingen van voorgaande maanden/jaren. De Risk Monitor voorspelt of een conflict in de nabije toekomst escaleert. Dit soort voorspellingen spelen een steeds grotere rol in conflictpreventie strategieën en er wordt onderzocht of een ‘Joint Data Hub’ opgezet kan worden waar conflictdata samenkomt. Dit kan als platform dienen voor onderzoekers, datawetenschapper en ‘practitioners’ om kennis uit te wisselen en over te dragen.  

Samenwerken van groot belang

Om de daadwerkelijke escalatie van een conflict te voorkomen is samenwerking tussen EU-lidstaten, de EU en internationale organisaties van groot belang. Het EU EWEA Forum speelt een belangrijke rol om deze nauwe samenwerking te verbeteren zodat Nederland en haar bondgenoten snel in actie kunnen komen om de Nederlandse en Europese veiligheidsbelangen te beschermen.

Wil je meer weten over hoe de EU haar Early Warning systeem heeft ingericht? Klik dan hier voor meer informatie.