Foto Todaydesigners,

Nu de Europese economie weer aantrekt hebben de Raad, de Commissie en het Europees Parlement een gedeelde verantwoordelijkheid om de opwaartse trend vast te houden. Topprioriteit blijft daarom een innovatieve Unie die zich richt op structurele groei en banen.

De Europese markt is de grootste ter wereld met 500 miljoen consumenten in 28 lidstaten. Die markt moet durven inzetten op vernieuwing om nog sterker en concurrerender te worden. Lidstaten moeten belemmeringen wegnemen en regels moderniseren en versimpelen, zodat ze echt wérken voor burgers en bedrijven, overal. Ondernemers, diensten en sectoren moeten zich gestimuleerd voelen om innovatiever te werken. En samen investeren we in onderzoek.

Nederland wil dat Europa toekomstvaste, evenwichtige handelsverdragen afsluit, maar ook werknemers beter beschermt tegen uitbuiting en oneerlijke concurrentie.

Lees meer over het EU-voorzitterschap 2016