Tekst Marianne Roobol
Foto Bart van Vliet

Marc Hameleers is regioambassadeur voor het ministerie van Economische Zaken in Noord-West Nederland. De regioambassadeurs zijn de ogen en oren van het ministerie in de regio. Het is hun taak verbindingen te leggen tussen overheden, ondernemers en wetenschap. Mooi voorbeeld daarvan is het Utrecht Science Park in Utrecht.

Regioambassadeur Marc Hameleers is 2 dagen per week in Den Haag. De rest van zijn werkdagen is hij in zijn regio te vinden. “Ik spreek dagelijks met ondernemers. Mijn bijdrage zit ‘m in het verbinden.”

“De ene mkb’er is de andere niet, laat ik dat voorop stellen”, vertelt Hameleers. “Maar ik zie wel dat ondernemers vaak 2 zorgen met elkaar delen: waar vind ik nieuwe financieringsmogelijkheden en hoe kom ik aan voldoende opgeleid personeel? Dat zijn 2 grote thema’s voor EZ. Mijn bijdrage daarbij zit ‘m in het leggen van verbindingen: tussen Rijk en regio, tussen ondernemers onderling en tussen ondernemers met bestuur en wetenschap.”

Netwerkpartner
Een mooi voorbeeld van zo’n samenwerking, waaraan Hameleers heeft bijgedragen, is het Utrecht Science Park (USP). “Dat is voor mij typisch zo’n plek waar de verbinding tussen bedrijfsleven, overheid en wetenschap goed zichtbaar is. Op een effectieve en inspirerende wijze. Hier worden oplossingen voor wereldwijde problemen op het terrein van energie, voedsel en water bedacht.”

Floris de Gelder, directeur USP: “Het ministerie helpt ons verbindingen te leggen. Dat is niet meetbaar, maar daarom niet minder belangrijk.”

Goud waard
Volgens Floris de Gelder, directeur van het USP, is de bijdrage van de regioambassadeur onmisbaar geweest voor het science park. “Het ministerie – en de regioambassadeur in het bijzonder - is voor ons een belangrijke partner”, benadrukt hij. “Het ministerie helpt ons verbindingen te leggen. Dat is niet meetbaar, maar daarom niet minder belangrijk.”

Als voorbeeld noemt hij het energieneutraal huis dat een aantal studenten aan het bouwen is voor de Solar Decathlon in Denver. “Marc heeft de link gelegd met James Ehrlig, een bekende specialist in de Verenigde Staten. Dat is goud waard voor deze studenten. Of neem het overkoepelend overlegplatform voor de 8 grootste scienceparken in Nederland. Het initiatief hiervoor kwam uit de koker van EZ en Marc verbond ons ermee.”

Financiering
Regioambassadeurs helpen ook bij de financiering van projecten. Hameleers: “We hebben op het science park een aantal contracten tussen publieke en private partijen op het terrein van Life Sciences helpen financieren. De betrokken bedrijven deden hun voordeel met toeslagen vanuit de overheid, die onderzoek en innovatie ondersteunen (zogenaamde TKI-toeslagen).”

Tekort technisch personeel
Naast financiering hebben ondernemers behoefte aan goed opgeleid personeel. EZ stimuleerde de totstandkoming van het Techniekpact, een samenwerkingsverband tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven om de aansluiting van de arbeidsmarkt in de technieksector te verbeteren. Het iLab is hiervan een concreet resultaat. Hameleers: “De Hogeschool Utrecht opende dit prijswinnende initiatief, met behulp van de overheid. Studenten werken op het science park aan opgaven die bedrijven inbrengen. Een win-winsituatie dus.”

Utrecht Science Park

Het Utrecht Science Park is een consortium, opgericht door de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, het Universitair Medisch Centrum, de gemeente en de provincie Utrecht. Het  biedt ruimte aan zo’n 80 bedrijven, klein en groot. Zij delen kennis en kostbare onderzoeksfaciliteiten. Er werken meer dan 22.000 medewerkers en 51.000 studenten.

Jonge intiatieven
Zijn er ook ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf op het Utrecht Science Park? “Jazeker!”, zegt  De Gelder. “Bijvoorbeeld UtrechtInc, een verzameling van start-ups. UtrechtInc is een betrokken community, een incubator van nieuw talent en innovatief ondernemerschap. Naast al deze jonge initiatieven zijn er op het park ook scale-up bedrijven te vinden. Soms ontgroeien ondernemers ook dit stadium. Zo gaat Genmab, een in Denemarken beursgenoteerd bedrijf, een groot nieuw gebouw neerzetten op onze campus. De beurswaarde van dit bedrijf is 3 keer die van de lichtdivisie van Philips. Met het science park willen we onderwijs en onderzoek dichter bij de economie brengen.”

Hameleers:  “Een science park als het USP laat zien wat de waarde is van verbindend werken. En juist in die verbinding schuilt ook de meerwaarde van de regioambassadeur.” De Gelder: “Ik zie het USP als een grote machine. Vele druppeltjes olie houden de machine draaiend. Wij werken verbindend.”