Tekst Janny Terlouw, Carolien Groeneveld, Vera Wiedemeijer
Foto Bart van Vliet, e.a.

Kostenbesparing. Ondernemen met oog voor het milieu en zorg voor het personeel. Automatisering en big data. Wat is er allemaal mogelijk en waar kan het mkb zijn voordeel mee doen?

… we over 10 jaar geen bonnen en facturen meer ‘inkloppen’?

Over 10 jaar betalen we alles digitaal en wordt de betaling gelijk in de boekhouding verwerkt. De kassa of het betaalprogramma van de leverancier doet hetzelfde. “Niemand klopt straks nog bonnen in. Alle inkomsten en uitgaven komen automatisch in de boekhouding, btw-opgave en jaarrekening terecht. Banken zijn volop bezig met het ontwikkelen van slimme bankrekeningen, die dit deels kunnen overnemen. Al blijft een goede controle altijd nodig”, vertelt Otto Reuchlin van administratiebureau Peer. Boekhouders en accountants helpen ondernemers ook bij de automatisering.  

Deze ontwikkeling betekent dat bedrijven niet alleen administratiekosten besparen, maar ook continu inzicht hebben in bedrijfsgegevens. Met een goede analyse hiervan kunnen ze hun bedrijfsvoering sneller aanpassen en zo betere resultaten behalen. “Het administratieve basiswerk verdwijnt. Aan de andere kant zal de vraag naar controleurs, analisten en adviseurs groeien”, aldus Reuchlin.

… medewerkers die zich beter voelen, beter presteren?

Medewerkers presteren beter wanneer ze mentaal en fysiek gezond zijn, met plezier werken en goed gekwalificeerd zijn. Maar hoe weet je hoe je bedrijf scoort op deze aspecten ten opzichte van andere bedrijven? En waar valt (productiviteits)winst te halen?  Om daar achter te komen ontwikkelden het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI) en onderzoekinstituut TNO de ‘KOBA DI-tool’. Die geeft inzicht in hoe een bedrijf op 14 verschillende indicatoren scoort ten opzichte van andere bedrijven in de branche en waar het bedrijf vooral winst kan behalen.

“Bedrijven die zien dat hun personeel minder gezond is dan gemiddeld, kunnen dan besluiten dat aan te pakken. Onze tool laat ook zien wat elke procent gezondheidsverbetering oplevert aan productiviteitswinst, in euro's”, licht Jos Sanders  van TNO toe.  De KOBA DI-tool is beschikbaar voor bedrijven en adviseurs die zijn aangesloten bij het NPDI.

… u kosten bespaart door het nemen van duurzame maatregelen?

Ondernemers in het mkb hebben doorgaans te maken met hoge energiekosten. Een quickscan, waaraan een advies is gekoppeld voor het nemen van duurzame maatregelen, kan die kosten fors verlagen. Dat scheelt gemakkelijk 30% op de energierekening.  Een aantal gemeenten, waaronder Den Haag, biedt hiervoor gratis besparingsscans aan, op locatie uitgevoerd door een gespecialiseerd adviseur.

Jeroen van de Ven, eigenaar van het Haagse sportcafé Not Out hoefde niet lang na te denken toen hij zijn kostenbesparing voorgerekend kreeg. Hij nam bijna alle adviezen over. Hij investeerde bijvoorbeeld in een systeem dat het water in de spoelbak voor glazen bewaakt. Het apparaat telt het aantal gespoelde glazen en geeft minder water en zeep, naarmate er minder glazen te spoelen zijn. Hiermee bespaart hij 20.000 liter schoon drinkwater per maand. Ook investeerde Jeroen in een nieuwe HR ketel en installeerde hij een slimme thermostaat en sensoren op de kraantjes in de toiletten. “Ik had er al wel over nagedacht, maar de scan heeft me een extra duwtje in de rug gegeven. Bovendien scheelt het me tijd, ik hoef het niet allemaal zelf uit te zoeken. En ik ontlast het milieu. Hoeveel ik bespaar? Weet ik niet precies, maar fors. Dat kan ik zien aan mijn energierekening.”

… de Kamer van Koophandel besparingsadviezen geeft?

Bij de Financieringsdesk van de KvK zitten medewerkers dagelijks tussen 8.30 en 17.00 uur klaar om vragen van ondernemers over financiële zaken te beantwoorden, ook over besparingen (0800-1014). U kunt vragen ook per e-mail stellen en er staat veel informatie op Ondernemersplein.nl.

Volgens Martijn Lentz, productmanager Financiering bij de KvK, is vooral de pagina over fiscale mogelijkheden populair. “Het is zonde als je als ondernemer deze aftrekmogelijkheden niet benut.  In deze tijd van lage rentes is het herfinancieren van dure leningen bijvoorbeeld interessant. Dat kan tegen een lager rentepercentage of betere voorwaarden wat betreft garanties of onderpand. Verder laten veel ondernemers onnodig geld liggen doordat ze hun debiteuren niet nabellen.”

Deze 2 pagina’s zijn met name interessant:
- Kosten besparen - Hier vind je 14 besparingsadviezen, van flexkrachten inhuren tot het herfinancieren van je lening.
- Fiscale mogelijkheden - Door slim gebruik te maken van alle aftrekposten kun je de belastingkosten verlagen.

... Economische Zaken hard werkt aan vermindering regeldruk?

Het ministerie van Economische Zaken doet zijn uiterste best om de regeldruk voor ondernemers te verminderen. Een aantal recente voorbeelden:
- minder regeldruk in de vleesketen door efficiënter toezicht door NVWA. Dit scheelt bedrijven 7,95 miljoen per jaar aan tijd en kosten
- versoepeling Cookiewet; bedrijven hoeven op hun websites minder vaak banners en pop -ups te plaatsen om toestemming te vragen voor cookies. Scheelt een miljoen euro per jaar
- afschaffing jaarlijkse heffing voor ingeschrevenen in het Handelsregister van de Kamer voor Koophandel. Scheelt ondernemers 12,8 miljoen euro aan administratieve lasten per jaar
- de RDW (Dienst Wegverkeer) heeft de tenaamstelling van voertuigen gedigitaliseerd en vereenvoudigd, onder andere door de invoering van de plastic kentekencard. De vermindering van regeldruk bedraagt voor burgers 34,32 miljoen euro en voor het bedrijfsleven 25,01 miljoen euro.

... de Rijksoverheid overstapt op elektronisch factureren?

Ieder jaar versturen bedrijven miljoenen facturen per post of als pdf via e-mail naar de (Rijks)overheid. De handmatige verwerking kost veel tijd en geld. De overheid stapt daarom over op elektronisch factureren (e-factureren).  Dat heeft voordelen voor alle partijen. Verwerking gaat makkelijker, sneller, nauwkeuriger en de papierstroom blijft achterwege. Een e-factuur is overigens geen pdf die via een e-mail wordt gestuurd, maar een gestructureerd digitaal bestand waarbij de vereiste gegevens altijd op een vaste plek met specifieke codering staan.

Doet u zaken met het Rijk? Voor nieuwe overeenkomsten met  leveranciers is sinds 1 januari dit jaar e-factureren verplicht. Leveranciers die vóór 1 januari 2017 een overeenkomst zijn aangegaan, kunnen vrijwillig overstappen, in overleg met hun opdrachtgever.