EZK in Beeld, - De ondernemer Jaargang 2

Publicatiedatum
dinsdag 14 februari 2017
Hoofdredactie
Vera Wiedemeijer
Productie
Ministerie van Economische Zaken, directie Communicatie, m.m.v. Janny Terlouw, Wim Crezee en Marianne Roobol
Eindredactie
Petra Merkx
Carolien Groeneveld
Vormgeving
Petra Merkx
Fotografie: Rijksoverheid, tenzij anders vermeld
Beeldredactie: Johan Ploeg en Yvette Epskamp
E-mail
ezinbeeld@minez.nl
Redactieadres
ezinbeeld@minez.nl
Copyright
CC0 1.0 Universal