Jaarbericht 2017

Dit artikel hoort bij: Bedrijfsvoering IenW 01

2017 in Cijfers

Inkopen: 2779

Inkoop

(2016: 3238, 2015: 2917)

EU drempel: 61

(2016: 81, 2015: 69)

Via raamcontracten en  en meervoudig onderhands: 1515

(2016: 1540, 2015: 1221)

Enkelvoudig onderhands: 572

(2016: 975, 2015: 803)

Terug naar boven

Facturen digitaal afgehandeld DigiInkoop en E-factureren: 982

Facturen

Facturen via het regulier proces: 31.874

(Waarvan 86 % op tijd betaald)

Totaal aantal facturen: 34.741

(betaald vanuit Bestuurskern IenW, ILT, NEA en KNMI)

Gemiddelde doorlooptijd betaling: 2,5 week

Terug naar boven

Door DD gescande documenten: 45.951

HP RM

(2016: 56.443)

Nieuwe documenten (inclusief burgerbrieven): 300.875

(2016:  310.314)

Digitale rondzendmappen met parafenlijnen aangemaakt: 5811

(Hiervan 35,4% door naar de bewindslieden)

Terug naar boven

Vacatures opengesteld: 303

HRM

(in 2016 267, 2015 249) (Incl. KNMI, excl. RWS)

Geplaatste stagiaires: 135

(in 2016 216, in 2015 184) (IenM, excl. RWS)

Hoger opgeleide vluchtelingen gestart op werkervaringsplek: 4

Terug naar boven

Gebruikersaccounts HP RM in gebruik en ondersteund: 2486 

ICT

(2016: 2536, 2015: 2389)

SAP gebruikersaccounts: 9.625

(2016: 7.632)

Terug naar boven

Deelnemers leeractiviteiten Corporate aanbod: 1896 

Leren en ontwikkelen

(2016: 2809, 2015: 876)

E-learning via IenM leerportaal: 144

(2016: 236 e-learning IenM leerportaal)

Deelnemers werkateliers: ca. 550 

Deelnemers SAP e-learning: 545 

(2016: 207 deelnemers SAP e-learning) (2015: 1307)

Deelnemers leer en ontwikkel maatwerktrajecten: 400

(2016: 245, 2015: 389)

Deelnemers teambegeleiding (Management Drives): 1 team  

(2016: 80 deelnemers)

Terug naar boven

Mobiliteitskaarten in gebruik: 2522

Vervoer

(incl. medewerkers van NEA en van collega’s die naar BZK gaan)

Plug-in Hybride dienstauto’s bestuurskern: 9 

Terug naar boven