Hieronder is een overzicht opgenomen van de acties zoals die in de vorige hoofdstukken van de contouren van het toekomstbeeld OV staan beschreven.

Omwille van de overzichtelijkheid zijn de acties hier kort en bondig beschreven. De uitgebreidere beschrijving is te vinden in betreffende paragraaf. Het betreffen nadrukkelijk de eerste stappen om tot realisatie van deze contouren te komen.

Terneuzen 2 artist impression
Impressie knooppunt van de toekomst