Deze Special Contouren Toekomstbeeld OV 2040 is tot stand gekomen in samenwerking met de partners van het Programma Toekomstbeeld OV:

 • Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • De twaalf provincies en de metropoolregio's Amsterdam (MRA) en Rotterdam-Den Haag (MRDH)
 • De openbaar vervoersbedrijven NS en Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland, en stadsvervoerders GVB, RET en HTM
 • De infrabeheerder ProRail

Achtergronddocumenten

De volgende achtergronddocumenten vindt u op Rijksoverheid.nl.

Vraaggestuurde mobiliteit

 • Vraaggestuurde mobiliteit? Dat doe je zo! (Programma Toekomstbeeld OV, 2018)       
 • Innovatieve vraaggestuurde mobiliteitsconcepten; succes- en faalfactoren (Arup e.a., 2018)
 • Rapport vraaggestuurde mobiliteit (P2, 2018)

Knooppunten van de toekomst

 • OV-knooppunten van de toekomst: een integraal handelingsperspectief (Programma Toekomstbeeld OV, 2018)
 • Advies in het kader van het Handelingsperspectief (Bureau Spoorbouwmeester, 2018)
 • Reflectie College van Rijksadviseurs op case studies (College van Rijksadviseurs, 2019)
 • CRA-case studie: ontwerpend onderzoek Regionaal OV-knooppunt Terneuzen (BUUR – Bureau voor Urbanisme, 2018)
 • CRA-case studie: knooppunt Schiedam, advies (Civic architects e.a., 2018)
 • CRA-case studie: knooppunt Schiedam, presentatie (Civic architects e.a., 2018)
 • CRA-case studie: knooppunt Eijsden (Rademacher/De Vries, 2019)    

Alternatieve bekostiging en financiering

 • Alternatieve bekostiging en financiering Toekomstbeeld OV (Rebel e.a., 2018)

Netwerkuitwerking

 • OV NL 2040: benutting en innovatie (SMA, 2018)
 • Onderzoeksresultaten en aanzet ontwikkelrichtingen lange termijn netwerkuitwerking (APPM e.a., 2019)
 • Toetsing en resultaten lange termijn netwerkuitwerking (Goudappel Coffeng, 2018)
 • Maatregelen en kosten lange termijn netwerkuitwerking (Movares, 2018)
 • Bus, Tram, Metro-netwerk Toekomstbeeld OV; uitwerking voor de middellange termijn (Goudappel Coffeng, 2019)

Bronverantwoording

 • Artist impression Eijsden: Rademacher de Vries Architects i.o.v. Het college van Rijksadviseurs  
 • Artist impressions Terneuzen: BUUR- Bureau voor Urbanisme i.o.v. Het college van Rijksadviseurs
 • Figuur 1a: ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Figuur 1b: Oei ik groei, MRDH/RET/HTM, 2018
 • Figuur 1c: NS/ Strategy Development Partners, Intern rapport NS, Den Haag 2016.
 • Foto station Delft Zuid: Benthem Crouwel Architects/ProRail
 • Foto Harderwijk: ProRail
 • Interieur trein (bij benutting en innovatie): Mecanoo, 2018