Foto Sjoerd van der Hucht

Dag lezer!

Het mooie van het werk voor IenW vind ik de enorme diversiteit aan onderwerpen. Van de grote lijnen van ons land, de kustverdediging en de infrastructuur tot de fijnmazige aspecten van verkeersveiligheid. Van waterkwaliteit en schone lucht tot meteorologie en luchtvaartinnovaties zoals drones en ga zo maar door. Het gaat van hoog abstractieniveau tot heel praktische toepassingen. En steeds geldt: we doen het niet alleen, maar werken met vele partners samen. We bereiden ons land voor op de toekomst met innovatieve en duurzame oplossingen.

We bogen daarbij op een rijke en indrukwekkende geschiedenis. Want toen in de tweede helft van de 19de eeuw de industriële revolutie ook in Nederland op stoom kwam (letterlijk), ging het hard: de grote investeringen in waterbouw en infrastructuur van die tijd zijn nog steeds bepalend voor de vormen van het Nederland van nu. Het was de tijd van “Reuzenarbeid”. De Thorbecke-administratie liet deze vormende periode zorgvuldig vastleggen op de gevoelige plaat, want de fotografie was net ontdekt. Die foto’s zijn nu gebundeld in het schitterende boek Reuzenarbeid van Willem van der Ham. Een portaal naar ons verleden, naar ons historische kapitaal. En een aantal van die foto’s hangt nu in het rijkspand aan de Rijnstraat 8. 

Eén van de epische verhalen in het boek Reuzenarbeid is de aanleg van het Noordzeekanaal. Aan dat verhaal voegden we dit jaar een nieuw hoofdstuk toe: Zeesluis IJmuiden, de grootste ter wereld in zijn soort. Het laat mooi zien hoe verleden en heden in elkaar grijpen, dat ons werk aan Nederland nooit af is, maar een continu proces waarbij we steeds de nieuwste kennis en inzichten toepassen. Meer beelden hiervan ziet u in dit e-magazine. De Zandmotor bij Ter Heijde is ook zo’n voorbeeld van innovatief werken aan Nederland. Het was een experiment waarbij de hele wereld meekeek. En nu, tien jaar na de aanleg, blijkt de Zandmotor een succes. Natuurlijke dynamiek zorgt voor de verspreiding van het zand en versterkt daarmee de Nederlandse kust. In dit e-magazine blikken we terug op de eerste tien jaar Zandmotor door de ogen van betrokkenen.

Nog een paar mooie voorbeelden van state of the art technologie: de nieuwe supercomputer die het KNMI begin volgend jaar samen met Deense, IJslandse en Ierse collega’s in gebruik gaan nemen. De opmars van drones voor inspectiewerk en een waaier aan diensten, en de vraag: hoe zorgen we dat veiligheid altijd gewaarborgd blijft. En dat werken aan water vooral een kwestie is van innovatie en creativiteit, dat hoef ik u niet uit te leggen. In de podcast Nattigheid, van Tracy Metz in samenwerking met Ons Water komen verhalen van experts, van kunstenaars, creatievelingen en gewone burgers langs.

We zoeken steeds weer nieuwe wegen om ons werk samen met vele partners vorm en inhoud te geven. De grote opgaven waar we voor staan raken door nieuwe kennis en door vragen uit de samenleving en politiek steeds meer met elkaar verweven. Goede samenwerking is dus een absolute must. Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal: veiligheid, goede verbindingen, circulaire economie, het klimaat en een gezonde planeet: het lukt alleen als we het samen doen. Daarom koesteren wij bij IenW onze vele goede partnerschappen.
 

Ik wens u veel leesplezier!

Jan Hendrik Dronkers
Secretaris-generaal ministerie van Infrastructuur en Waterstaat