De economie rondom Eindhoven groeit. Het aantal inwoners en forenzen neemt toe door een flinke groei van de vele technische bedrijven in de zogeheten Brainport-regio, verdeeld over campussen aan de randen van de stad. De behoefte aan mobiliteit neemt toe, terwijl de ruimte ervoor afneemt. Om dat in goede banen te leiden zet de gemeente samen met bedrijven in op MaaS: Mobility as a Service. In 2020 beginnen medewerkers van de gemeente Eindhoven en tech-gigant ASML met het gebruiken van een MaaS-app in pilot-vorm. Opschaling zal snel volgen. Eerst klein en binnen de organisaties, later op regionaal en mogelijk nationaal niveau.

Serie | Gemeente Eindhoven gaat voor MaaS

Mariska Slots, Smart Mobility-expert van de gemeente staat aan de wieg van één van de zeven nationale MaaS-pilots in Nederland. Dit magazine volgt haar bij de implementatie van de MaaS-app gedurende 2020. In dit eerste artikel: Wat is MaaS, hoe beïnvloedt het de reis van medewerkers en welke uitdagingen moet een werkgever overwinnen om het project te doen slagen?

Icoon gesprek

"We mikken op 100% duurzame zakelijke mobiliteit in 2025."

Wat doet de MaaS-app?

Slots: "We moeten reizen meer als een dienst zien dan als een keuze voor een vervoermiddel. MaaS staat voor Mobility as a Service. Werknemers van de gemeente Eindhoven krijgen in 2020 toegang tot een MaaS-app. De app geeft hen een persoonlijk reisadvies met informatie over alle mogelijke vervoermiddelen zoals: deelauto’s, openbaar vervoer, (deel)fietsen, taxi’s en combinaties daarvan. Met de app kunnen werknemers ook meteen reizen, boeken en betalen. De reizende werknemer staat centraal. Zij krijgen straks persoonlijk reisadvies gebaseerd op voorkeuren en krijgen support terwijl ze onderweg zijn."

Hoe verlaagt MaaS de uitstoot?

"De gemeente Eindhoven wil naar 100% duurzame zakelijke mobiliteit in 2025", zegt Slots. In de gemeente gaat dit jaarlijks om gemiddeld 1.500.000 kilometers waarvan ongeveer 810.000 kilometers met auto’s van werknemers worden verreden. "Met MaaS sturen we op schone mobiliteit onder werknemers. Als werknemers een reis willen plannen krijgen zij reisopties te zien die zo min mogelijk CO2-uitstoot produceren: (deel) fietsen, het openbaar vervoer, elektrische (deel)auto’s en alle mogelijke combinaties daarvan."

Waarom werkt de gemeente samen met ASML?

"Om twee redenen. A: Om een MaaS-app te laten slagen, heb je een breed draagvlak nodig. Dat draagvlak wordt een stuk groter wanneer je samenwerkt met andere bedrijven", zegt Slots. "En B: ASML groeit hard. Zij willen ervoor zorgen dat de mobiliteit rondom de RUN- (het bedrijvenpark waar ASML is gevestigd) niet vastloopt. Daarvoor wil ASML een reductie van 30 miljoen autokilometers per jaar. Zowel wij (de gemeente) als zij (ASML) zijn dus gebaat bij een samenwerking."

Mariska Slots laat de MaaS-app zien
Mariska Slots van de gemeente Eindhoven werkt aan de MaaS-app voor medewerkers.
Icoon gesprek

"Probeer niet alles in één keer op te lossen."

Is de MaaS-app te gebruiken door andere werkgevers?

"Schaalbaarheid is essentieel in dit project. Via Brainport gaan we andere bedrijven stimuleren om deel te nemen. De reis stopt niet bij de regiogrens van Brainport. Daarom is er een standaard API (koppelvlak) ontwikkeld waarmee vervoersdiensten eenvoudig kunnen worden opgenomen in de apps van de diverse MaaS-dienstverleners. Zo kunnen vervoersdiensten nationaal ontsloten worden en is de app geschikt om door heel Nederland te reizen. Dit maakt dat de MaaS-app door iedereen gebruikt kan worden zowel voor zakelijke-, woon-werk als privé reizen, zeker ook buiten Brainport Eindhoven."

Wat is de grootste uitdaging van een pilot met MaaS?

"Je kunt alles bedenken maar het moet in de praktijk werken", zegt Slots. "Daarom voerden we gesprekken met alle afdelingen om te kijken naar specifieke wensen. Zo werken onze technische collega’s van Stadsbeheer bijvoorbeeld met zwaar gereedschap. Het werkt niet om die met de bus te laten gaan. Andere collega’s reizen vaak in de avond en willen dan op een veilige manier reizen. De fiets is in dat geval niet de oplossing voor de gehele reis. De invoering van MaaS speelt op alle niveaus van de organisatie. Belangrijk is dat de oplossing aansluit bij de behoefte en dat het werkt.  We beginnen met de zakelijke dienstreizen en hopen snel ook het woon-werk verkeer te kunnen aansluiten.

Dit magazine in de mail? Klik hier.