De Rijksoverheid doet mee. Op 1 oktober 2019 ondertekenden drie secretarissen-generaal de Dutch Sustainable Mobility Pledge van coalitie Anders Reizen. Daarmee verbindt de Rijksoverheid zich aan de ambitie om in 2030 de CO2-uitstoot van haar zakelijke verkeer te halveren. Maurice Boiloie, medeverantwoordelijk voor het vervoer van de 110.000 ambtenaren van het Rijk, legt uit hoe hij dit doel bereikt, in vijf vragen.

Icoon natuur

Welke rol speel jij in dit traject?

"Als categoriemanager Vervoer ben ik medeverantwoordelijk voor de inkoop van vervoer voor al het personeel van de Rijksoverheid. Wij denken na over hoe de wereld er over vijf tot tien jaar uitziet, en proberen daarop in te spelen. Ik ben erg blij dat we als rijksbrede vervoerafdeling aansluiten bij de coalitie, want inkoop is een effectief instrument om dingen voor elkaar te krijgen. Met meer dan 110.000 ambtenaren heeft deze samenwerking grote impact op het halen van (onder meer) CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord."

Icoon gesprek

"Het vlieggedrag van werknemers is een discussiepunt."

Wat ga je nu als eerste aanpakken?

"De Rijksoverheid is al langer op de goede weg met het verduurzamen van mobiliteit. We reizen in principe per OV en we elektrificeren ons wagenpark. Maar iets wat nu een discussiepunt is, is het vlieggedrag. Daar hebben we nogal wat stappen in te maken, dus ik hoop dat we met de coalitie vooral dat kunnen oppakken. Waarschijnlijk door bewustwording te genereren, want vaak zit het ook gewoon in gedrag. Is het écht nodig om fysiek in het buitenland te zijn en die vliegreis te maken? Of is het op te lossen met bijvoorbeeld livestreaming via internet?"

Wat doe je nu al goed?

"We hebben sinds kort een state-of-the-art contract voor het taxi-, bus- en directievervoer, waar ik zelf erg trots op ben. We legden daar de duurzaamheidslat hoog; bij het Rijk is het beleid dat van de eigen auto’s een op de vijf in 2020 emissievrij is, en in 2028 álle auto’s. Datzelfde streven hebben we gekopieerd naar het contract met de taxileverancier. We geven de marktpartij daarin wel wat langer de tijd dan vier jaar, zodat ze hun investeringen kunnen terugverdienen."

Maurice Boiloie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zit
Maurice Boiloie is medeverantwoordelijk voor het zakelijk verkeer van alle ambtenaren.
Icoon gesprek

"De grootste uitdaging zit in het overtuigen van mensen om gebruik te maken van een nieuwe service."

Hoe helpt Anders Reizen daarbij?

"Tot een afstand van 500 kilometer reizen we al met de trein, misschien moeten we dat oprekken tot 700 kilometer. Daarnaast heeft men nog steeds de keuze om vanaf zes uur reistijd businessclass te vliegen. Maar door de extra ruimte die je daarmee inneemt, heb je een vijf keer grotere ecologische voetafdruk dan met economyclass. Dus is dat wel noodzakelijk? Dat zijn zaken waarover wij de discussie willen aangaan en bewustwording willen creëren bij de ambtenaar; Anders Reizen helpt ons daarbij."

Wat zijn de grootste uitdagingen in dit werk?

"We merken dat innoveren vaak wennen is. Taxigebruikers vragen soms waarom ze opeens in een Kia Nero opgehaald worden in plaats van in een Mercedes. De grootste uitdaging zit in het overtuigen van mensen om gebruik te maken van een nieuwe service. En ze wellicht zelfs in te zetten als ambassadeurs ervoor. Vervoer is toch iets dat mensen direct raakt en waar mensen een mening over hebben. Het ligt gevoelig, dicht bij arbeidsvoorwaarden. Vaak zit het hem in de beleving en in het gedrag. Interessant om te zien wat de coalitie Anders Reizen daarin kan betekenen!"

Video | Stap in de trein naar Brussel met Carien Aalbers, directie OV en Spoor en vele anderen.

Dit magazine in de mail? Klik hier.