Om buitenlandse dienstreizen te verduurzamen heeft ABN AMRO verschillende initiatieven ontwikkeld, waaronder de keuze Train over plane. Christina Kruisdijk-Duhen (verantwoordelijk voor de inkoop van buitenlandse dienstreizen) vertelt waarom dit werkt.

Hoe is bij ABN AMRO treinreizen het alternatief voor vliegen?

'Maak je een buitenlandse dienstreis voor werk, bijvoorbeeld naar Parijs, Frankfurt of Berlijn, dan pak je de hogesnelheidstrein. Dat is ons Train over plane-beleid voor bestemmingen tot 700 kilometer. Het is onderdeel van een ABN AMRO’s overkoepelende duurzaamheidsbeleid. Daarin zit verder onder meer het elektrificeren van het wagenpark en een fiscale regeling voor een elektrische fiets.'

Hoe kwamen jullie hier?

'Vijf jaar geleden is bij ABN AMRO afgesproken om onze vluchten met 50% te reduceren in 2025. Het coronavirus heeft dat versneld, omdat er toen lange tijd helemaal niet is gevlogen. Veel reizen tussen bijvoorbeeld Amsterdam en Londen zijn geminimaliseerd, omdat heel veel digitaal gebeurt. En áls mensen gaan, combineren ze verschillende afspraken, zodat de reis meer nut heeft. Het mooiste: ze pakken dus, als de afstand het toelaat, de trein!'

'Bij ABN hebben we de Should I stay or should I go?-kaart. Deze kaart helpt bij de keuze óf en hoé je reist. Dat heeft met allerlei dingen te maken, zoals het type werk dat je doet en de mogelijkheid om bepaalde vergaderingen digitaal te doen. Als je een team in India hebt, kun je niet zeggen: daar mag je nooit naartoe. Want in een crisissituatie of klantwens kan dat doorslaggevend zijn.'
 

'De 700 kilometer-grens voor 'Train over plain' zullen we oprekken, als het aanbod aan internationale treinreizen groeit'

Waarom is dit een succes?

'We hebben berekeningen gemaakt en de extra tijd die je kwijt bent ten opzichte van vliegen is vaak verwaarloosbaar. Daarnaast zorgen we ervoor dat de medewerker zo comfortabel mogelijk met de trein reist (Premium comfort-tickets), met goede mogelijkheden om te werken, zoals ruimte en een snelle internetverbinding. Voor het merendeel van de medewerkers bevalt de treinreis goed. Zoals iedere verandering, brengt ook deze vragen met zich mee, vooral als net na corona het treinaanbod niet dezelfde frequentie heeft als daarvoor (zoals momenteel op het traject Londen). Voor zo'n traject krijgen we dan ook de meeste uitzonderingsverzoeken, die we per geval beoordelen. Dat lossen we soms op door bijvoorbeeld een (extra) hotelovernachting aan te bieden.'

'Het draagvlak hebben we te danken aan het feit dat dit beleid voor iedereen geldt. Dus ook de Raad van Bestuur (RvB) en Raad van Commissarissen (RvC). Laatst ging de RvC met de trein naar het World Economic Forum in Davos en stimuleerde collega’s dat ook te doen. Daar begint het mee: goed voorbeeld, doet goed volgen.'
 

Icoon gesprek

En nu?

'We zijn aangesloten bij Coalitie Anders Reizen, waarin ruim 70 grote organisaties afspreken om in 2030 de CO2-uitstoot van zakelijke reizen te hebben gehalveerd. Daar horen ook de internationale dienstreizen bij. Binnen de coalitie ging de grens voor Train over plane dit jaar naar afstanden tot 700 kilometer. Die zullen we nog verder oprekken, als het aanbod aan internationale treinreizen daar aanleiding toe biedt. We volgen met grote belangstelling eventuele uitbreiding van internationale hogesnelheidstrajecten. Zodra een bestemming binnen onze bereikbaarheidseisen valt, nemen wij die op in ons beleid.'

een icoon met thuiswerkelementen, een huis en laptop.

Vijf tips voor een 'Train over plane'-beleid

  • Maak de noodzaak van reizen inzichtelijk in een Should I stay or should I go?-kaart én maak via de bookings-tool inzichtelijk hoe duurzaam de gekozen reis is.
  • Goed voorbeeld doet goed volgen. Zorg dat iedereen meedoet, van de bedrijfstop tot alle medewerkers.
  • Maak inzichtelijk dat treinreizen niet heel veel meer tijd in beslag neemt dan vliegen. Er zijn duidelijke voorbeelden (Londen en Frankfurt) waarbij de extra reistijd maar 30 tot 40 minuten bedraagt.
  • Maak het treinreizen aantrekkelijk voor je werknemers door voor Premium comfort-ticket te kiezen.
  • Daag elkaar uit in een samenwerkingsverband, zoals Coalitie Anders Reizen.