Wie bij Eneco werkt, begrijpt het belang van duurzaamheid. Toch is, op weg naar duurzame mobiliteit, het afremmen van ongewenst fossiel reisgedrag nodig. Daarom kom je bij het energiebedrijf de parkeergarage niet meer in als de CO2-uitstoot van je auto boven een gestelde norm uitkomt. 

Wat doet Eneco aan duurzame mobiliteit?

Eneco zet in op duurzaam vervoer voor haar medewerkers en stimuleert hen te kiezen voor bijvoorbeeld de fiets en het OV. Tegelijkertijd wil het bedrijf de fossiele reisbewegingen afremmen, bijvoorbeeld met het parkeerbeleid. Als je auto de CO2-norm overschrijdt, moet je elders (duurder) parkeren en dus hoopt Eneco dat de medewerkers met een auto met hoge uitstoot overstappen op alternatief vervoer. 'We scherpen de norm steeds verder aan, waardoor je auto steeds minder CO2mag uitstoten, om te kunnen parkeren in de garage', vertelt Jeroen Overgoor (directeur Communicatie, HR en Facilitair).

Om het duurzame mobiliteitsbeleid kracht bij te zetten biedt Eneco haar medewerkers duurzame opties zoals een vrij reizen OV-jaarkaart en er is een fiscale regeling voor de (elektrische) fiets. Vanuit het leasebeleid kunnen medewerkers alleen nog kiezen voor 100% elektrische auto’s. Daarnaast is er een nieuw hybride werkprincipe: 40% op kantoor werken, 40% thuis en de overige 20% naar flexibele invulling. Die verdeling is verplicht, waardoor onze reisbewegingen flink omlaag zijn gegaan. 'Op dit moment is 71% van onze reisbewegingen (woon-werkverkeer en zakelijke reizen) groen. De overige 29% zit ‘m onder meer in monteursbussen (op fossiele brandstof). Die verbruiken door hun gewicht te veel energie om een dag mee rond te kunnen rijden zonder op te laden.'
 

Hoe checkt Eneco de uitstoot van de auto's?

Wanneer de werknemer een parkeerplaats aanvraagt, moet die aangeven met wat voor auto die rijdt. Als deze onder de norm blijft, mag de auto naar binnen. We werken met kentekenplaatherkenning en de werknemerspas is hierop ook geregistreerd. Iemand komt dus niet zomaar binnen wanneer diegene geen toestemming hebt.

Hoe kwamen jullie hier?

'We hebben alles gefaseerd aanpakt, in goed overleg met de ondernemingsraad en gebruikersgroepen. Het is daarnaast belangrijk om financiële én praktische belemmeringen weg te nemen. Dat kan door gedrag te stimuleren: als je wil dat meer mensen op de fiets stappen, moet je elektrische fietsen fiscaal aantrekkelijk maken. Je kunt ook ongewenst mobiliteitsgedrag afremmen, wat wij bijvoorbeeld doen met het aanscherpen van de CO2-norm in de parkeergarage. Daarnaast stuiten werknemers op praktische belemmeringen, bijvoorbeeld dat ze met het OV niet op tijd bij de crèche zijn om hun kind op te halen. Wees daarom als werkgever flexibel en bied de ruimte om eerder weg te gaan of het laatste deel van de dag thuis te werken.'

Waarom is dit een succes?

'Ons beleid is onlosmakelijk verbonden met waar wij als bedrijf voor staan: de energietransitie en het helpen van klanten om hun CO2-uitstoot te reduceren. Dan moet je ook zelf verantwoordelijkheid nemen en het goede voorbeeld geven. In 2007 besloot Eneco in te zetten op het verduurzamen van de hele bedrijfsvoering ‘van grijs naar groen’. Vorig jaar haalden we onze CO2-ambitie (0 uitstoot) naar voren van 2050 naar 2035. Voor onze mobiliteit willen we dit in 2030 al behalen. Voor veel medewerkers is verduurzaming een belangrijke reden om bij Eneco te werken. Een sterk duurzaam mobiliteitsbeleid werkt alleen als je werknemers begrijpen waarom je dingen doet en wat de betekenis ervan is.'

'De CO2-norm voor onze parkeergarages scherpen we steeds verder aan'

Icoon gesprek

En hoe nu verder?

'De CO2-norm voor onze parkeergarages scherpen we steeds verder aan en we oriënteren ons op een fiscale regeling voor de aanschaf van een elektrische auto. Ook gaan we tests uitvoeren met elektrische rijden voor kleine en middelgrote monteursbussen, omdat dat nu de grootste veroorzaker is van ons percentage vervoer dat nog niet duurzaam is. Hoever komen die bussen met hun batterij en hoe kun je die tijd zo efficiënt mogelijk gebruiken? In 2030 moet ons mobiliteitsbeleid 100% groen zijn. Acht jaar lijkt veel, maar kan zo omvliegen.'

een icoon met thuiswerkelementen, een huis en laptop.

Vijf tips op weg naar duurzame bereikbaarheid

  • Zorg dat je beleid strookt met de missie en visie van de organisatie en haar klanten.
  • Zorg dat je medewerkers bij je terecht kunnen, bijvoorbeeld op een spreekuur met HR. Sommige mensen willen wel hun reisgedrag veranderen, maar weten niet hoe.
  • Neem in je beleidsverandering vele lagen van de organisatie mee, van ondernemingsraad (OR) tot gebruikersgroepen. We voeren geregeld gesprekken waarin we vragen wat mensen vinden en nodig hebben. Feedback gebruiken we bij het doorontwikkelen van het beleid. 
  • Pak het gefaseerd aan en wees redelijk in de termijnen waarin je veranderingen doorvoert. 
  • Wees flexibel richting de werknemer, dat kan praktische bezwaren wegnemen, waardoor de medewerker bijvoorbeeld tóch het OV boven de auto verkiest.