Werkgevers bevinden zich in een snel veranderende samenleving. Dit betekent continu schakelen en flexibel zijn. Tegelijkertijd biedt het kansen om bestaand beleid onder de loep te nemen en bepaalde nieuwe gewoonten te bestendigen zodat verduurzaming van de organisatie versneld wordt. Er zijn veel initiatieven en platformen waar informatie wordt gedeeld over die uitdagingen van nu, of juist een doorkijk bieden in het doorzetten van een bepaalde ingezette koers. Hieronder een overzicht.

een icoon over thuiswerken met een laptop en huis

Informatie van de Rijksoverheid

Vrijwel alle coronamaatregelen zijn opgeheven. De komende maanden zal blijken in hoeverre we ons - in coronatijd ontwikkelde - gedrag van hybride werken en duurzamer reizen kunnen vasthouden. Op deze pagina leest u praktische tips vanuit de Rijksoverheid die hierbij kunnen helpen.

Icoon over afspraken maken

Hybride werken: zowerkthet.nl

Door corona werkten veel mensen thuis. Deze afname in het woon-werkverkeer zorgde voor een minder drukke spits, zowel op de weg als op het spoor. Het leidde tot 20% minder CO2-uitstoot en er was geen hyperspits meer in het OV. Hoe kunnen we, nu de samenleving weer (meer) open gaat, deze positieve effecten behouden? Hoe spreiden we straks het verkeer over de dag en week en hoe mijden we mobiliteit?

Op platform zowerkthet.nl hebben regionale werkgeversnetwerken de handen ineengeslagen om werkgevers zo goed en makkelijk mogelijk op weg te helpen bij mobiliteitsvraagstukken. Onder de kop ‘Maak het makkelijk’ zijn een aantal handige informatieve folders en infographics weergegeven over het inrichten van tijd- en plaatsonafhankelijk werken in de organisatie.  

Icoon route

Coalitie Anders Reizen: behoud van thuiswerken vraagt nieuwe kijk op werkstructuren

Hoe gaat het grote Nederlandse bedrijven af die fundamenteel hebben gekozen voor hybride werken en duurzaam reizen? Met die vraag gaat Hugo Houppermans, directeur van de Coalitie Anders Reizen, op onderzoek uit in de zesdelige serie ‘Zo willen we werken, op reis'.

Onderzoek van Kantar Public in opdracht van Anders Reizen laat zien dat Nederlandse forenzen vanwege hoge brandstofprijzen de auto vaker laten staan als het gaat om privéritten. 

Aan de hand van 10 koplopermaatregelen, werken de leden aan de vermindering van hun CO₂-uitstoot.Deze koplopermaatregelen leiden tot een nieuw mobiliteitsbeleid; het nieuwe normaal in het zakelijke verkeer.

Terugkerende artikelen

Dit e-zine heeft een aantal terugkerende pagina's met belangrijke informatie. Hieronder staan ze opgesomd:

Dit magazine in de mail? Klik hier.