Vitens hanteert een hoge kilometervergoeding voor de fiets en al 70% van de personenmobiliteit per auto is elektrisch. Het drinkwaterbedrijf is ambitieus op het gebied van duurzame mobiliteit. Straks zijn ook de monteursbussen en bestelauto’s aan de beurt.

Wat doet Vitens aan duurzame mobiliteit?

'Van het personenautowagenpark is bij ons nu ongeveer 70% elektrisch, maar de duurzaamste kilometer is de niet gemaakte kilometer. Daarom werken we hybride, wat bij ons inhoudt dat je gemiddeld 2 dagen per week thuiswerkt', vertelt Lid Raad van Bestuur Marike Bonhof.

'Ook worden collega’s gestimuleerd om duurzaam te reizen door ze te wijzen op drie duurzame opties (dat is een stimulans, geen verplichting): Hiermee bieden we ze keuze en flexibiliteit. Dat zijn:

  • Onbeperkt zakelijk en privéreizen met het OV.
  • Een mobiliteitsbudget met een vergoeding per gereisde kilometer van € 0,19 en een hogere vergoeding voor duurzamere varianten zoals fietsen en lopen van € 0,35 netto per kilometer. 
  • Een duurzame auto van Vitens, dat betekent nu elektrisch en in de toekomst misschien op waterstof.'

'Vitens heeft ongeveer 1600 medewerkers in dienst. In die populatie rijden er 800 auto’s van Vitens. 400 voor personenvervoer (vallen ook privé-auto's onder), waarvan er op dit moment ongeveer 300 elektrisch zijn. Daarnaast rijden er 400 auto’s met een ‘grijs’ kenteken, bedrijfsvervoer, dat is nu nog voor 95% fossiel. De overige 800 medewerkers maakt gebruik van een mobiliteitsbudget of een OV-onbeperkt abonnement.'

Icoon gesprek

'Ons mobiliteitsbeleid en thuiswerkbeleid bieden de medewerkers de handvatten om bij te dragen aan duurzaamheid'

Waarom is dit een succes?

'Hoe schoner onze omgeving en ons gedrag, hoe schoner ons drinkwater. Onze strategie richting 2030 is: elke druppel water moet duurzaam uit de kraan komen. Dat vraagt om een geheel duurzame bedrijfsvoering en daar hoort ook mobiliteit bij waarmee je zo min mogelijk CO2 uitstoot.'

'Onze mobiliteitsambitie is 50% CO2-reductie en 40% minder kilometers in 2025 t.o.v. 2019. Thuiswerken komt die ambitie ten goede. Medewerkers van Vitens snappen de weg die we zijn ingeslagen. Het thuiswerken als het gevolg van het coronavirus heeft ons geleerd welke invloed we kunnen uitoefenen op het klimaat als we kritischer kijken naar de noodzaak om naar werk te reizen. Ons mobiliteitsbeleid en thuiswerkbeleid bieden de medewerkers de handvatten om bij te dragen aan duurzaamheid.'

een icoon met thuiswerkelementen, een huis en laptop.

Wat komt er nog aan?

'Onze monteursbussen en bestelauto's in de buitendienst zijn nu nog niet elektrisch. Daar ligt nu onze grootste uitdaging. De huidige monteursbussen zijn zwaarbeladen en dat heeft negatieve invloed op de actieradius (hoe ver je auto met een volle accu komt). Daarom kijken we of we wel al elektrische bussen of bestelauto’s kunnen inzetten bij het type werk dat met lichtere belading kan worden gedaan. We draaien nu pilots om te onderzoeken hoe de elektrische bus of bestelauto in onze werkpraktijk kan voldoen. Belangrijke vragen daarbij zijn over welk gebied we de auto kunnen inzetten, met hoeveel belading en hoe je oplaadt.'

Vijf tips op weg naar een duurzaam mobiliteitsbeleid:

  • Beloon medewerkers voor duurzamere mobiliteit, zoals een hogere vergoeding van kilometers voor fietsers.
  • Bied medewerkers keuze en flexibiliteit.
  • Betrek vroegtijdig de ondernemingsraad (OR) en de medewerkers uit de organisatie.
  • Evalueer jaarlijks de gekozen route, gezien de snelle ontwikkelingen op het gebied van duurzame mobiliteit.
  • Voer pilots uit met busjes en bestelauto’s, op weg naar volledige duurzame mobiliteit.