Arno Veenman van de Volksbank heeft een missie. Elke auto in het leasepark van de bank moet volledig elektrisch. We vragen hem om de zoveel tijd om een update in zijn eigen column. Hoe staat het ervoor Arno?

Icoon elektrische auto

'Het advies van de overheid om (zoveel mogelijk) thuis te werken om verspreiding van het coronavirus te voorkomen ligt alweer een paar maanden achter ons. Desondanks is het rustig op onze kantoorlocaties. En terecht. De ervaringen die we in twee jaar bij de Volksbank hebben opgedaan, hebben we benut om onze ‘visie op werken’ (waar en wanneer je werkt) te updaten. Waar in het verleden twee dagen per week op de standplaats een vereiste was, is dat minimumaantal komen te vervallen. Per activiteit stem je als team met elkaar af welke locatie het meest geschikt is: thuis, op de standplaats of hybride. Wij verwachten dat het aantal thuiswerkdagen hierdoor toeneemt.'

Een kleiner leasepark

'Dit heeft ook gevolgen voor ons leasepark. Hoe dan? Financieel adviseurs maakten voor hun gesprekken met klanten veel zakelijke kilometers. Klant en financieel adviseur stemmen samen af welke locatie het meest geschikt is voor hun gesprek. Kiezen zij voor online, dan besparen ze beiden op reiskilometers en reistijd. Dat is efficiënter en goed voor het milieu. Op termijn betekenen de minder gereden kilometers een kleiner leasepark.'

Icoon gesprek

'Op dit moment rijdt 80% volledig elektrisch, terwijl de planning 90% was. We hebben de menselijke maat dus voorrang gegeven op het behalen van onze elektrische doelstelling'

Menselijke maat

'Tijdens de pandemie besloot de Volksbank om, zolang het thuiswerkadvies vanuit de overheid gold, de gemaakte zakelijke kilometers niet te monitoren. Dat de vereiste 20.000 zakelijke kilometer per jaar om in een leaseauto te mogen rijden niet werd gehaald, accepteerden we dus.

Aangezien de verwachting is dat er blijvend minder kilometers worden gereden, hebben minder mensen recht op een leaseauto. Nu we weer monitoren, zal blijken dat niet iedereen de 20.000 kilometergrens gaat halen. Wij hebben tijdens corona gekozen voor de menselijke maat en na einde leasecontract shortlease-huurauto’s ingezet. Zodat ook de mensen die thuiswerkten nog konden leasen.'

Vertraagd richting 90%

'De beschikbare shortlease auto’s rijden altijd op brandstof. Het eerlijke verhaal is dat ons percentage elektrische leaseauto’s, door inzet van shortlease, minder snel is gestegen dan de bedoeling was. Op dit moment rijdt 80% volledig elektrisch, terwijl de planning 90% was. We hebben de menselijke maat dus voorrang gegeven op het behalen van onze elektrische doelstelling. Voor het einde van het jaar wordt – aan de hand van het aantal gereden kilometers - duidelijk wie in een elektrische leaseauto kan blijven rijden.'

Nieuwe edities van dit magazine in de mail? Klik hier.