In de rubriek Informatie Rijk stellen we u op de hoogte van kort, nuttig nieuws vanuit de overheid. In deze editie aandacht voor het Ontwerpbesluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit en een Handelsmissie naar het Verenigd Koninkrijk op 18 en 19 oktober 2022.

een icoon met thuiswerkelementen, een huis en laptop.

Lees de infosheet over Ontwerpbesluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit

Bewust kiezen voor duurzame mobiliteit en daarmee minder broeikasgassen in het verkeer. Met dat doel werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) samen met betrokken werkgeversorganisaties, belangenverenigingen en overheidsorganisaties aan het Ontwerpbesluit CO₂-reductie werkgebonden personenmobiliteit. Het ontwerpbesluit komt voort uit het Klimaatakkoord. In dat akkoord spraken overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties maatregelen af om de CO₂-emissie te verminderen. Ook voor verduurzaming van het verkeer.

Het doel is de CO₂-emissie door werkgebonden personenmobiliteit in 2030 met 1 Mton terug te dringen. Daarom moeten werkgevers (met 100 of meer werknemers) jaarlijks gegevens aan gaan leveren over de zakelijke- en woon-werkmobiliteit van hun werknemers. Naar verwachting treedt dit ontwerpbesluit op 1 januari 2023 in werking. De behandeling in het parlement, het nog te vragen advies van de Raad van State en de werksessies en praktijktoetsen die momenteel plaatsvinden, kunnen leiden tot wijzigingen. Meer lezen? In dit infosheet vindt u de actuele informatie.

Handelsmissie Verenigd Koninkrijk: Kunstmatige Intelligentie en Duurzame Mobiliteit

Wilt u zakendoen in het VK en is uw organisatie gespecialiseerd in Kunstmatige Intelligentie (AI) of duurzame mobiliteit? Neem dan op 18 en 19 oktober 2022 deel aan de handelsmissie naar het VK (Londen). Wij nodigen in het bijzonder ook vrouwelijke ondernemers uit om deel te nemen. Aanmelden kan tot donderdag 1 september. Kijk voor meer informatie over de missie en het voorlopige programma op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Het Verenigd Koninkrijk (VK) is een van de belangrijkste handelspartners van Nederland, en onze Noordzeebuur. De handelsmissie biedt u de mogelijkheid om uw netwerk te verbreden en te verdiepen met nieuwe (zaken)partners en marktkansen te ontdekken. 
De missie staat onder leiding van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje Schreinemacher en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijnen.