Foto Archief Rechtspraak/Bas Kijzers

In het Nederlandse vreemdelingenbeleid is zorgvuldigheid een belangrijk uitgangspunt. Wie het niet eens is met een beslissing, kan die laten toetsen door de rechter.

In 2021 waren er minder gerechtelijke procedures over beslissingen van de IND. Corona speelt hierin vermoedelijk een belangrijke rol: niet alleen zijn er daardoor minder aanvragen ingediend, ook zijn er door de rechtbanken minder zaken behandeld.

Hier vind je het totaaloverzicht van onze jaarcijfers 2021.

Juridische zaken

Juridische zaken
202120202019
Aantal ontvangen gerechtelijke procedures33.88041.15054.940
Aantal afgehandelde gerechtelijke procedures34.78039.88051.280
Percentage instandhoudingen asiel86%91%92%
Percentage instandhoudingen regulier84%86%83%
Brontabel als csv (245 bytes)

Gesprekken met ketenpartners

De IND wil een betrouwbare samenwerkingspartner zijn. Daar werken we naartoe door blijvend in gesprek te zijn met stakeholders en hen, indien nodig, tijdig te betrekken bij het besluitvormingsproces. We hebben daarom in 2021 steeds meer ingezet op het voeren van gesprekken met ketenpartners als rechtbanken, advocatuur, de Raad voor de Rechtsbijstand, Raad van State, etc. Hierdoor zijn we in staat tijdig signalen op te vangen, expertise uit te wisselen, het standpunt van de IND beter voor het voetlicht te brengen en reflecties hierop te ontvangen.

Bundel ‘Ongehoord, onrecht in het vreemdelingenrecht’

Een belangrijk traject dat reeds in 2021 in gang is gezet, is het overleg met de advocatuur naar aanleiding van de bundel ‘Ongehoord, onrecht in het vreemdelingenrecht’. Naar aanleiding van die bundel wordt structureel met de advocatuur het gesprek aangegaan over de gesignaleerde knelpunten. Het doel hiervan is niet alleen om feedback te ontvangen op de werkwijze van de IND in de gesignaleerde onderwerpen, maar ook om informatie over onze werkwijze te verschaffen en eventuele nieuwe bundels in de toekomst te voorkomen. Dit heeft tot op heden geresulteerd in constructieve, aangename en open gesprekken. De eerste gesprekken hebben al geleid tot een aantal aanbevelingen.  

Meer focus op de zitting en meer ruimte voor eigen regie

Ook in 2021 kampten de IND-procesvertegenwoordigers met een hoge werkdruk. Er kwamen meer zaken op zitting dan we aankonden, wat ertoe leidde dat de IND niet altijd op zitting kon verschijnen. Ook in de toekomst kan dit knelpunt zich voordoen in tijden van piekbelasting. Om daaraan het hoofd te bieden, worden interne processen doorgelicht en verder verbeterd. De IND zet daarnaast in op maximale werving van procesvertegenwoordigers om te zorgen voor voldoende personeel.