Foto Kick Smeets

Innovatie kent geen grenzen. Daarom geeft Nederland internationaal talent graag ruim baan. De IND ondersteunt dat door alle verblijfsaanvragen te beoordelen van mensen die naar Nederland komen voor werk of studie. Zo levert de IND een bijdrage aan een economisch welvarend Nederland.

Het aantal aanvragen in 2021 is behoorlijk gestegen in vergelijking met 2020. Vergeleken met 2019 is de stijging echter minimaal. Vermoedelijk waren de cijfers in 2020 laag vanwege de coronapandemie en de daardoor ingestelde reisbeperkingen.

Hier vind je het totaaloverzicht van onze jaarcijfers 2021.

Kennis en Talent

Kennis en Talent
202120202019
Aanvragen22.84013.71020.970
Beslissingen21.58013.76021.390
Inwilligingen94%91%94%
Start-ups
Aanvragen100100150
Beslissingen100120140
Inwilligingen82%64%68%
Studenten
Aanvragen20.56012.31020.430
Beslissingen20.60012.64020.630
Inwilligingen99%96%99%
Arbeidsmigranten
Aanvragen3.3002.4803.710
Beslissingen2.8102.6003.610
Inwilligingen72%70%78%
Brexittot en met 2021tot en met 2020
Aanvragen39.52034.790
Beslissingen39.36032.920
Inwilligingen98%99%

Top 3 nationaliteiten inwilligingen
Kennis en talent: 1. Indiase 2. Chinese 3. Turkse
Start-ups: 1. Indiase 2. Iraanse 3. Russische
Studenten: 1. Chinese 2. Indiase 3. Amerikaanse
Arbeidsmigranten: 1. Chinese 2. Amerikaanse 3. Indiase

Brontabel als csv (558 bytes)

Succesvolle proef met één overheidsloket krijgt vervolg

Om de dienstverlening voor internationale werknemers te verbeteren, hebben de IND, de gemeente Maastricht, Expat Centre Maastricht Region en 16 andere gemeenten in Zuid-Limburg hun loketten samengevoegd. Dit betekent dat aanvragers in één bezoek onder meer een BSN, verblijfsvergunning en inschrijving bij de gemeente kunnen regelen. Vanwege de vele positieve reacties wordt de samenwerking voorgezet. Daarnaast onderzoekt de IND of deze vorm van dienstverlening ook op andere expatcentra in Nederland kan worden toegepast.

Einde grace period voor Britten

Britse burgers in Nederland die nog geen verblijfsdocument hadden aangevraagd, konden dit tot 1 oktober 2021 doen. Op 1 oktober beëindigde ons kabinet de zogeheten grace period die was ingesteld als gevolg van de Brexit. De aanvraagperiode liep in eerste instantie tot 1 juli, maar werd door de staatssecretaris verlengd met drie maanden omdat nog een groot aantal Britten geen verblijfsvergunning had aangevraagd. Het einde van de grace period betekent dat vanaf dat moment Britten die in Nederland werken of verblijven zonder verblijfsdocument, dat niet legaal doen. De IND heeft alle in Nederland verblijvende Britten hierover diverse malen geïnformeerd. Het grootste deel van de Britten is bereikt en heeft inmiddels een vergunning.

Forse toename aanvragen studievergunningen

Het aantal aanvragen van studievergunningen door studenten van buiten de EU was in 2021 fors hoger dan in 2020. Toen kwamen er door de coronamaatregelen minder aanvragen binnen. Groot-Brittannië is een nieuwkomer in de lijst. Als gevolg van de Brexit moeten studenten uit Groot-Brittannië nu ook een verblijfsaanvraag indienen bij de IND om in Nederland te kunnen studeren.