Foto Arenda Oomen

Rhodia Maas
Rhodia Maas

Beste lezer,


Het afgelopen jaar bleek opnieuw dat ons werk altijd in beweging is onder invloed van wat er elders in de wereld gebeurt. Zo kregen we in 2021 te maken met de komst van Afghaanse evacués. Op verschillende plekken in onze organisatie hebben medewerkers zich ingezet om hun overkomst naar Nederland zo soepel mogelijk te laten verlopen. Belangrijk werk voor mensen die onze bescherming nodig hebben. En dat natuurlijk naast ons andere werk, want dat gaat altijd door.


We hebben vanzelfsprekend last gehad van de gevolgen van corona, maar we hebben gedurende de pandemie ook creatief gekeken hoe we onze dienstverlening zo goed mogelijk konden voortzetten. Zo hebben we verblijfsdocumenten aan huis uitgereikt via een koerier in plaats van aanvragers hiervoor naar het loket te laten komen. Ook reikten we verblijfsdocumenten uit op locaties dichtbij de aanvrager, zoals op opvanglocaties van het COA. En voor asiel gold dat we ook in het afgelopen jaar gebruik konden maken van telehoren; een uitkomst wanneer aanvragers of medewerkers niet naar kantoor konden komen.


En er waren meer ontwikkelingen. Zo hebben we op het gebied van naturalisatie een flinke inhaalslag gemaakt: maar liefst 56.000 aanvragen voor naturalisatieverzoeken zijn er in 2021 behandeld. En een lang en intensief traject om alle Britse onderdanen in Nederland een verblijfsvergunning te verlenen, kon succesvol worden afgesloten. Door middel van een speciale taskforce hebben we veel asielzoekers duidelijkheid kunnen geven over hun aanvraag tot verblijf in Nederland.


2021 was ook het jaar dat we onze veranderopgave hebben geformuleerd naar aanleiding van het rapport van EY over het functioneren van de IND. Onderdeel daarvan is dat we afgelopen jaar een start hebben gemaakt met het intensiever in gesprek gaan met onze omgeving, bijvoorbeeld met de advocatuur. Zo voeren we goede gesprekken over de schrijnende voorbeelden uit de bundel ‘Ongehoord, onrecht in het vreemdelingenrecht’. Goede gesprekken, omdat we van elkaar leren en daarmee verder bouwen aan een goede uitvoering van het vreemdelingenbeleid.


U ziet het al, er kwam ook in 2021 weer veel op ons af. Gelukkig kunnen we daarbij altijd weer rekenen op de betrokken inzet van onze medewerkers, die zich dagelijks inzetten voor onze belangrijke maatschappelijke opgave. In dit jaarverslag brengen we u op de hoogte van de ontwikkelingen in 2021. Kijk met ons mee naar onze resultaten, onze thema’s en onze uitvoering. En ontdek, net zoals onze medewerkers dagelijks doen, dat werken in de vreemdelingenketen het mooiste werk is dat je kunt doen.


Rhodia Maas
DG IND