Foto ANP/Dirk Hol

De IND handelde vorig jaar 56.000 naturalisatieverzoeken af. Een flinke stijging ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit had deels te maken met de verhoogde asielinstroom die al sinds 2015 speelt. Daarnaast stond 2021 in het teken van de RANOV-regeling. “Het was een jaar als nooit tevoren.”

Na vijf jaar legaal verblijf in Nederland, kan iemand een verzoek indienen om naturalisatie. Sinds 2019 steeg het aantal naturalisatieverzoeken enorm; een direct gevolg van de hoge instroom in voorgaande jaren. In 2021 was zelfs sprake van het hoogste aantal naturalisatieverzoeken ooit. “Van die hoge instroom hebben we afgelopen jaar het staartje meegepakt”, zegt Ginette Albersen-Gips, manager van de klantgroep Naturalisatie. “En daar kwam de uitvoering van de beleidswijziging voor RANOV-vergunninghouders nog eens bij.”

Hier vind je het totaaloverzicht van onze jaarcijfers 2021.

RANOV

RANOV staat voor Regeling ter afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet. Deze regeling trad in werking op 15 juni 2007. Voor de groep RANOV-vergunninghouders geldt na een motie van de Tweede Kamer sinds vorig jaar een versoepeling om Nederlander te worden. De RANOV-regeling bracht niet alleen een stijgend aantal naturalisatieverzoeken met zich mee. Albersen-Gips: “Het maakte ook dat we steeds hechter gingen samenwerken met ketenpartners. We hebben bijvoorbeeld alle burgemeesters per brief geïnformeerd over de aankomende regeling en hebben een lijst op de IND-site gepubliceerd waarop per gemeente te zien is hoeveel mensen in het bezit zijn van een RANOV-vergunning. Daarnaast hebben we samen met de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) webinars georganiseerd om medewerkers van burgerzaken te informeren over de regeling. Verder hebben alle RANOV-vergunninghouders een brief van de IND gekregen waarin wordt gemeld dat zij in aanmerking komen voor de vrijstellingen, en zich desgewenst bij hun gemeente kunnen melden om een verzoek te doen om Nederlander te worden.” 

Tijdig beslissen

In reactie op de hoge instroom van ook de overige naturalisatieverzoeken, heeft de IND in de afgelopen periode veel geïnvesteerd om tijdig en zorgvuldig te kunnen blijven beslissen. Het aanvraagproces is geoptimaliseerd en gedigitaliseerd. Er is veel aandacht gegeven aan de uitbreiding, begeleiding en aansturing van personeel. Daardoor is de hoge instroom ook in het piekjaar 2021 goed bijgehouden, en zijn de doorlooptijden van naturalisatieverzoeken zelfs gehalveerd ten opzichte van de beslistermijn die door de wet wordt voorgeschreven. 

Corona

“Dat alles te midden van corona en alle bijkomende beperkingen”, zegt Albersen-Gips. “Het jaar 2021 is daardoor echt speciaal geweest. Uitdagend, divers en anders dan voorgaande jaren. Ik ben erg trots op de enorme prestatie die door onze medewerkers is geleverd. En wat ons betreft: een mooie basis voor de toekomst.”