Tekst Marcia van Oers
Foto Marcia van Oers

Politieagenten met een kop koffie en een donut in handen, het is een cliché Hollywood-beeld. Niet cliché, maar wel over komen waaien uit de VS is het concept Koffie met een Cop. Bij de McDonald’s op de Turfmarkt, en op andere plekken in ons land, brengt een agent op structurele tijden een bezoek aan de McDonald’s als laagdrempelig spreekuur.

Koffie met een cop

Bewoners uit de wijk kunnen bij de wijkagent aanschuiven en vragen stellen over veiligheid of problematiek delen. Niet alleen de koffie staat klaar, ook de wijkagent. Zo kun je makkelijk contact leggen met de politie. Laat het ook nog eens een mooi voorbeeld zijn van een samenwerking tussen een publieke en private partij. JenV Magazine ging in gesprek met wijkagent Mark Vermeulen en Claudia ter Horst, Marketing & PR Manager van onder andere de McDonald’s op de Turfmarkt in Den Haag. Uiteraard onder het genot van een bakje koffie.

Als een koffievlek

Claudia ter Horst heeft tien McDonald’s in Den Haag en omgeving onder haar hoede. In nog geen zeven maanden tijd hebben vijf daarvan het concept ‘Koffie met een Cop’ overgenomen. Ter Horst: “De oorsprong van ‘Coffee with A Cop’ ligt in Amerika. Diverse bedrijven werken eraan mee,  het is dus niet alleen iets van de politie en de McDonald’s. Het concept mag overal gedeeld en opgepakt worden. In Nederland pakten de Dordtse McDonald’s-franchisers Pieter en Marijke Honing en wijkagent Dirk-Jan Grootenboer het initiatief op. Ik las erover in het nieuwsbulletin van de McDonald’s en dacht: dat moeten wij ook doen. We zijn in november 2017 gestart in Voorburg en in februari 2018 op de Turfmarkt in Den Haag.”

Waarom de McDonald’s openstaat voor een kop koffie met de wijkagent is snel duidelijk. Ter Horst: “Bij de McDonald’s is iedereen welkom, jong of oud en ongeacht opleiding. En wij staan voor sociaal verantwoord ondernemen. Het enige wat wij hoeven te doen is onze locatie en een kop koffie beschikbaar stellen.”

Mark Vermeulen en Claudia ter Horst in gesprek

Mensen denken bij de McDonald’s vaak ‘nu ik er toch zit…’

Minder afstand tot de bewoner

Mark Vermeulen: “Als wijkagent zoek je altijd de juiste middelen om in contact te treden met de bewoners van jouw wijk. Ik heb het idee dat veel van mijn wijkbewoners de sociale media van het politiebureau niet volgen. Bovendien is er een versobering van het aantal contactplekken van de politie met de burger: minder politiebureaus en steunpunten (zoals op een gemeentehuis). Dat betekent dat de afstand tot de wijkbewoners groter wordt. Daardoor ontstaan innovatieve ideeën om het anders te organiseren.

Zo staan collega-wijkagenten nu op het Prins Hendrikplein met een preventie-bus om met bewoners in gesprek te gaan. Andere wijkagenten nemen een broodtrommel mee en bellen ergens aan om met de bewoner te lunchen en praten. Ook is er een wijkagent die met een klapstoel op diverse plekken in zijn wijk gaat zitten. Door het ‘normaal’ te maken dat een agent op afgesproken tijden in een restaurant of buurthuis zit, maak je het eenvoudiger om met de politie in contact te komen. Bovendien gaan de wijkbewoners die hier wonen echt niet helemaal naar het politiebureau voor een vraag. Dus vooral de makkelijke bereikbaarheid van de politie is het voordeel van ‘Koffie met een Cop’ voor de wijkbewoner. En gratis koffie,” zegt hij lachend.

Ter Horst: “Je zou verwachten dat het plegen van een telefoontje sneller en anoniemer is, maar je ziet dat mensen dat niet snel doen.” Vermeulen: “Vaak willen mensen zien we ze spreken. En: ons telefoonsysteem verbindt je ook niet door met de wijkagent. Wij krijgen alleen mails binnen met ‘wil je contact opnemen met’. Tijdens ‘Koffie met een Cop’ kun je direct met elkaar spreken. Het contact verloopt veel gemakkelijker.”

Vermeulen illustreert dit nog even: “Als ik in een politieauto door de winkelstraat rijd, word ik niet of nauwelijks aangesproken. Als ik door de winkelstraat loop, kan ik tien minuten extra uittrekken omdat ik continu aangesproken word. Mensen denken bij de McDonald’s ook vaak ‘nu ik er toch zit…’ Dan krijgen we vanzelf een gesprek waaruit veel nuttige informatie komt, over bijvoorbeeld woninginbraken, fietsendiefstal, burenconflicten en overlastsituaties. In mijn wijk, met vooral portiek- en galerijwoningen, is het ook nog zo dat ik lastig achter de voordeur kan komen. Via ‘Koffie met een Cop’ kom ik aan handige contacten, bijvoorbeeld binnen zo’n flat. Mocht ik een keer informatie nodig hebben, kan ik daar aanbellen.”

Mark Vermeulen, wijkagent Den Haag Centrum
Max Vermeulen: “Ik ben ook doorgeefluik als het gaat om klachten over openbare ruimte, zoals defecte straatverlichting.”
Claudia ter Horst, marketing en pr manager McDonald's Turfmarkt Den Haag
Claudia ter Horst: “Als een wijkagent alleen al in gesprek kan komen met de burger, en vice versa, denk ik dat ‘Koffie met een Cop’ succesvol is.”

Naar Amerikaans recept

Het concept Coffee with A Cop is bedacht tijdens een brainstormsessie van het Hawthorne Police Department (Californië) in 2011. De agenten waren op zoek naar manieren om in gesprek te raken met de burgers voor wie zij dagelijks klaarstaan. De missie van Coffee with A Cop: het vertrouwen van de burger in de politie verbeteren en bouwen aan relaties. In minder dan vijf jaar zijn er in alle vijftig staten van de VS Coffee with A Cop-events. Ook in Canada, Europa en Australië is het idee geadopteerd. Lees alles over coffee with a cop.

Koffie met een cop kun je ook volgen via de sociale media: Facebook (Nl), Facebook (VS) of Instagram (#koffiemeteencop of #coffeewithacop)

Zelf aan de koffie met de politie?

Loop de eerste maandag van de maand tussen 10.00 en 11.00 uur binnen bij de McDonald’s aan de Turfmarkt in Den Haag. De koffie staat klaar!